L’objectiu principal del MOOC Conèixer Catalunya: Introducció a la Llengua, la Cultura i la Societat Catalanes (Getting to Know Catalonia: An Introduction to the Catalan Language, Culture and Society, en anglès) és presentar la nació catalana a totes aquelles persones que hi estiguin interessades i introduir-les als principals àmbits i aspectes del nostre país. És per aquest motiu que aquest MOOC és impartit per un equip multidisciplinari de professors especialitzats en els diferents àmbits de coneixement que s’hi tracten.
 

El MOOC està format per tres mòduls, cadascun dels quals està estructurat en dues unitats de temàtica similar. Així, el primer mòdul tracta sobre l’economia i sobre els principals motors de coneixement, i el formen les unitats Economia i Societat i estat del benestar. En el segon mòdul es parla de la història, la política i els mitjans de comunicació de Catalunya, i en les seves respectives unitats es posa l’èmfasi en els orígens de la nació catalana, que es remunten a un miler d’anys enrere, així com en l’espai comunicatiu català. Per acabar, el tercer mòdul tracta sobre la llengua, l’art i la cultura. En la primera unitat d’aquest tercer mòdul s’aborda la història, l’evolució i les característiques de la llengua catalana, mentre que en la segona es tracten les principals expressions artístiques i culturals.
 

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Us podeu inscriure al MOOC a través d'aquest enllaç.