Resultats del procés d'avaluació dels Ajuts a la Recerca i dels Premis per Joves Doctors/es

Convocatòria 2019

 

Modalitat A_Ajuts a Grups de Recerca

  1. Dr. Sergio Villamayor-Tomas, Grup de Recerca ECONECOL (2017 – SGR-1126), ICTA- UAB, La gestión procomún en el Área Metropolitana de Barcelona: Tipos de experiencias, redes y aprendizaje a nivel territorial, Finançament: 23.000 euros

  2. Dra Esther Pano Puey, Grup de Recerca ObsCat Observatori de Govern Local de Catalunya, Fundació Carles Pi i Sunyer, La prestació col·laborativa: explorant nous models de provisió de serveis municipals, Finançament: 12.000 euros

 

Modalitat B_Ajuts Individuals

  1. Dr. Álvaro Artigas (Science PO, Paris) y Dr. José Maria Castellano (UPF), El anàlisis de las micro-movilidades en el Àrea Metropolitana de Barcelona (MOVIDIG-II), Finançament: 12.500 euros  

     

Premis a la recerca per doctorands/es i joves doctors/es

  1. Nicolas Gonzalez-Pampillón (co-authors: Jordi Jofre Monseny and Elisabeth Viladecans-Marsal), Universitat de Barcelona, Facultat d’Economia i Empresa, Can urban renewal policies reverse neighborhood ethnic Dynamics?, publicat en el Journal of Economic Geography 0, (2019), pp. 1-39, Finançament: 2.500 euros


    Per aquesta ultima convocatòria el Jurat, en virtut de el nombre, la qualitat i els tems proposats en les sol·licituds, ha decidit atorgar un sol premi.