Vés enrere Els reptes de les polítiques actives d'ocupació

Els reptes de les polítiques actives d'ocupació

Paco Ramos, Director Executiu d´Estratègies d´Ocupació de Barcelona Activa, ens il·lustra les dinàmiques dels mercats laborals i les dificultats de les polítiques per a l’ocupació.

18.10.2022

 

En el marc de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible (Unesco) i de l'Agenda 2030, un dels reptes de la universitat del segle XXI és transmetre el coneixement generat a la societat i als seus actors. O, el que és el mateix, fomentar la transferència del coneixement.

El dia 18 de novembre 2022, en una sessió oberta a tota la comunitat universitària, Paco Ramos, Director Executiu d'Estratègies d'Ocupació de Barcelona Activa i membre de la Càtedra Barcelona UPF de Política Econòmica Local, ha impartit una classe sobre els desafiaments de les polítiques actives d’ocupació.

La classe, que ha vist la participació dels i les estudiants del darrer any del Grau de Ciències Polítiques, s'ha centrat a mostrar el funcionament de les polítiques actives d'ocupació des d'una perspectiva aplicada revelant amb rigor, dades i evidències allò que funciona ( i el que funciona menys). Entre els temes de la conferència, Paco Ramos ha destacat les dificultats d’un marc jurídic i competencial fragmentat, un sistema de governança complex i no del tot actualitzat i una insuficiència pressupostària evident.

Una experiència molt enriquidora que ha permès apropar els continguts teòrics de l'assignatura Polítiques Públiques II (centrada a l'avaluació de les polítiques públiques) des de la mà de qui coneix en profunditat les dinàmiques dels mercats laborals i dels seus actors.

Paco Ramos es Doctor en dret, llicenciat en sociologia i con un màster en Desenvolupament Local i Regional i un màster en Polítiques Públiques Socials, és actualment Director Executiu d’Estratègies de Foment d’Ocupació de Barcelona Activa – Ajuntament de Barcelona. Ha desenvolupat la seva carrera professional en el món de polítiques d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a Barcelona Activa – Ajuntament de Barcelona i com a professor de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact