Vés enrere La conferència "Intel·ligència Artificial i els biaixos de gènere en el mercat de treball"

La conferència "Intel·ligència Artificial i els biaixos de gènere en el mercat de treball"

06.03.2024

 

En la setmana del Dia Internacional de la Dona, la Càtedra Barcelona UPF de Política Econòmica Local, en col·laboració amb Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona, ha obert les portes de l’auditori Mercè Rodoreda per debatre sobre els biaixos de gènere i l'impacte de la IA en el mercat de treball.

Sens dubte, en els propers anys assistirem a una transformació important als mercats laborals: desapareixeran algunes tasques i n'apareixeran d'altres més lligades a la tecnologia. Encara és difícil predir si es tractarà d'un joc a suma zero (amb una pèrdua absoluta en termes de llocs de treball) o de suma positiva (amb una compensació amb llocs de treball de nova generació). En aquest context, el debat s’ha centrat en analitzar el següent: quines seran les conseqüències per la igualtat de gènere en el món laboral? I com la IA pot tractar les desigualtats entre homes i dones?

Obrint la jornada, davant a un sala plena de especialistes del desenvolupament local i de l’ocupació, el director acadèmic de la Càtedra David Sancho, i la directora executiva de Polítiques d'Ocupació i Proximitat Mª Ángeles González Macías, han emfatitzat en com les noves formes tecnològiques d'IA i supercomputació afectaran les ocupacions, sobretot en clau de gènere. És per això que és important dissenyar polítiques publiques que puguin anticipar i contrarestar els impactes negatius d'aquestes transformacions.

Na Karina Gibert, catedràtica i directora del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la Universitat Politècnica de Catalunya i Membre del Consell Assessor en IA de l’Ajuntament de Barcelona, ha recordat que ja fa temps que utilitzem la IA. I que – sobretot – és l’ús de la tecnologia (no la tecnologia mateixa) que marcarà la diferencia. La manca estructural de dones en les TICs (8,6% el 2021 a Catalunya), per exemple, és sens dubte un dels determinants del ‘male bias’ que pot ocorre en les fases de disseny i construcció dels algoritmes que dominen la IA generativa.

Na Virginia Carreras, fundadora d’Smart Equality, una consultora centrada en la igualtat de gènere en el món empresarial, ha remarcat que sense dades de qualitat que miden la segregació vertical i horitzontal es fa difícil conèixer l’estat actual de les desigualtats de gènere. A Catalunya, per exemple, tan sols el 56% de més de 17.000 empreses amb més de 50 treballadors/es disposen avui dels Plans de Igualtat. I quan els tenen, les dades recollides són de baixa qualitat i no permeten reconstruir el conjunt de la situació amb suficient detall.

La jornada s’ha tancat amb una sessió final de preguntes des de la sala en la qual els i les participants han remarcat la necessitat d’aprofundir en l’anàlisi dels biaixos de gènere que persisteixen en les polítiques d’ocupació i que, en alguns casos, la IA pot reproduir.

 

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact