Es constitueix, doncs, com un instrument al servei de l’objectiu central de Barcelona Activa d’impulsar l'activitat econòmica de la ciutat, potenciant l'empoderament de la ciutadania i el reequilibri entre territoris per assolir un model just de desenvolupament econòmic des de la perspectiva de l'economia plural, especialment l'economia social i solidària.

Aquesta Càtedra contribuirà decisivament a avançar en la primera línia estratègica de Barcelona Activa: “Proximitat a les necessitats del territori i de les persones, les empreses i altres actors econòmics i socials amb una mirada innovadora i de reequilibri territorial”. Per extensió, contribuirà a millorar les polítiques econòmiques dels ens locals en general i dels metropolitans i catalans en particular.

Així mateix, contribuirà a enriquir el treball de recerca i coneixement de la Universitat Pompeu Fabra en els àmbits d’especialització que tenen a veure amb els continguts de la Càtedra. En aquest sentit, la Càtedra queda vinculada al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra.

 

¿Què és la Política Econòmica Local?

El concepte de Política Econòmica Local que servirà de referència per a la Càtedra cobreix els següents aspectes de les polítiques públiques locals:
  1. L’impacte sobre l’activitat econòmica i l’ocupació de la gestió econòmica i financera dels ens locals.

  2. Les polítiques orientades a generar un entorn adequat per a l’activitat econòmica: ordenances, planejament urbanístic, infraestructures, mobilitat i serveis en general.

  3. Les estratègies i programes de polítiques de promoció econòmica, comerç i turisme.

  4. Les estratègies i programes de polítiques actives d’ocupació.

  5. L’impacte sobre l’activitat econòmica i l’ocupació de la gestió de les àrees finalistes dels ens locals: educació, cultura, esports, medi ambient, serveis socials, salut, habitatge, participació, relacions internacionals, etc.

  6. Els mecanismes de concertació econòmica i social locals i de cooperació intermunicipal i supramunicipal.