La Càtedra Barcelona  - UPF de Política Econòmica Local publica les bases reguladores per els Ajuts a la recerca sobre política econòmica local en el àmbit metropolità de Barcelona.

Per la convocatòria de l’any 2018, es destina un total de 99.000 euro a aquests ajuts, amb un import màxim de 27.000 euro per a grups de recerca (modalitat A) i un import màxim de 9.000 euro per ajuts individuals (modalitat B).

Depenent del nombre i la qualitat de les propostes, per al 2018 la Càtedra destina fins a 54.000 euro per a la Modalitat A i fins a 45.000 per a la Modalitat B.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar telemàticament a l’adreça [email protected] adjuntant la documentació necessària.

La data límit d’admissió de sol·licituds serà el dilluns 23 de juliol de 2018, a les 23.59h.

A continuació, trobareu els documents necessaris per solicitar els ajuts: 

  1. Formulari de sol·licitud disponible en la pagina web de la Càtedra
  1. Memòria del projecte de recerca segons el model disponible que es pot descarregar des de la pàgina web de la Càtedra
  1. (Modalitat A) Document que contingui una relació dels membres de l'equip i currículums de l'investigador/a responsable del projecte i de la resta dels membres de l'equip de recerca. Els currículums han de contenir exclusivament una selecció de les publicacions, projectes de recerca i activitats acadèmiques rellevants dels últims cinc (5) anys. (màxim 5 fulls a una sola cara entre totes les persones integrants del grup).
  1. Carta d’aval de la institució corresponent en el cas de candidatures individuals (Modalitat B)