Vés enrere Anàlisi de la credibilitat de la informació a Twitter segons la tipologia de líder d'opinió, en el context del Covid-19

Anàlisi de la credibilitat de la informació a Twitter segons la tipologia de líder d'opinió, en el context del Covid-19

Anàlisi de la credibilitat de la informació a Twitter segons la tipologia de líder d'opinió, en el context del Covid-19
Recerca orientada a l'avaluació de la credibilitat dels diferents tipus de líders d'opinió a la xarxa social Twitter, quan es transmeten informacions sobre la Covid-19.

La Càtedra, per primera vegada, focalitza les seves investigacions sobre credibilitat a la xarxa social Twitter. Les converses digitals que es generen en aquesta plataforma són les més associades a aquelles informacions o debats polítics i el seu ús està molt generalitzat en el món del periodisme. Per aquestes característiques la investigació entorn a aquesta xarxa social té un plus d'interès per a la Càtedra.

L'estudi es centra en l'avaluació de la credibilitat de diferents tipologies de líder d'opinió que podem trobar a Twitter, transmetent la mateixes informacións sobre la Covid-19.

A través d'una enquesta realitzada amb la col·laboració de YouGov Spain, entre els dies 27 i 30 de juliol de 2020 en format C.A.W.I. (Entrevista assistida de forma online) i amb una mostra de 2.041 individus de l'Estat espanyol representatius en les variables sexe, gènere i origen geogràfic, hem pogut certificar la importància de l'emissor del missatge a l'hora de mesurar la seva credibilitat.

Establint un total de 5 tipus de líders d'opinió:

Cada tipologia de líder d'opinió tenia un total de 4 tuits, els quals diferents persones asociades a aquestes tipologies informaven sobre un brot de covid-19 a la regió de Màlaga. Els enquestats de la mostra (2.041) avaluaven la credibilitat d'una de les tipologies.

Les conclusions indiquen que aquells amb uns nivells més baixos de credibilitat són els Polítics, en canvi, Experts i Mitjans de comunicació són vistos com a referents de la credibilitat en l'esfera digital, quan es parla sobre la Covid-19. També observem com variables sociodemogràfiques com l'edat, el sexe, l'estat laboral i el nivell educatiu són factors que tenen un efecte significatiu a l'hora de definir el comportament dels ciutadans entorn a la detecció de desinformació sobre la Covid-19.

- Per consultar l'estudi complet podeu clicar en el següent enllaç: 

Anàlisi de la credibilitat de la informació a Twitter segons la tipologia de líder d'opinió, en el context de la Covid-19

 

Investigadors principals

Reinald Besalú
Carles Pont-Sorribes
Aleix Martí