Back

Alfredo E. Cohen Montoya defensa la seva tesi sobre recerca evaluativa

Alfredo E. Cohen Montoya defensa la seva tesi sobre recerca evaluativa

El passat 21 d'octubre, Alfredo E. Cohen Montoya va defensar la seva tesi doctoral titulada "Investigación evaluativa para el diseño de una propuesta de intervención en edu-comunicación para la ciudadanía activa. Análisis de los proyectos La Cruiïlla Comuna y Desmuntamites".

 

04.11.2016
El passat 21 d'octubre, Alfredo E. Cohen Montoya va defensar la seva tesi doctoral titulada "Investigación evaluativa para el diseño de una propuesta de intervención en edu-comunicación para la ciudadanía activa. Análisis de los proyectos La Cruiïlla Comuna y Desmuntamites". El treball ha estat dirigit per la Dra. Mònica Figueras. El tribunal, format per la Dra. Pilar Medina (UPF) com a presidenta, la Dra. Iolanda Tortajada (URV) com a secretària i el Dr. Alejandro Barranquero(UC3M) com a vocal, va qualificar la tesi amb un Excel·lent Cum Laude 

Es tracta d'una tesi que revisa, explica i avalua dos projectes d'una entitat social de Barcelona anomenada El Parlante, La Cruïlla Comuna i el Desmuntamites, a través de conceptes clau com la comunicació, l'educació i la interculturalitat. El doctorand forma part d'aquesta entitat, pel que va confessar tenir-ne un estret vincle. Per investigar aquests dos projectes, proposa una metodologia qualitativa basada en entrevistes en profunditat, observació participant i focus group. D'aquesta manera, Alfredo E. Cohen Montoya mesura l'impacte que tenen els projectes en els alumnes segons qüestions com l'escola, els mitjans, les identitats, la immigració, etc.

Amb tot, el doctorand ha anat més enllà de la crítica i anàlisi i ha dut a terme una proposta consistent en un projecte d'investigació d'acció participativa per part dels alumnes, dut a terme dins un espai global, l'anomenat edu-comunicació ciutadana. Per fer-ho possible, proposa sensibilitzar, formar i socialitzar els alumnes per finalment avaluar-los. D'aquesta tesi, la directora Mònica Figueras n'ha destacat no ser convencional pel fet d'unir tres mons que poques vegades es troben: l'acadèmia, l'escola i el públic. Així, aquest treball contribueix a ser una transferència social, un projecte pensat des de la societat però també amb retorn a la societat, mostrant la voluntat acadèmica i personal del jove doctorand a contribuir al canvi social.

Categories: