Representació mediàtica i interpretació adolescent de la sexualitat i la relació amorosa en la ficció seriada

Authors

MASANET JORDÀ, M.J.

Publication date

06/03/2015

Thesis director

MEDINA BRAVO, MARIA PILAR

Reading University

Universitat Pompeu Fabra