Transmedia Literacy Conference, Barcelona ( Espanya ) 22/03/2018 - 24/03/2018

( Altres) Vinyals-Mirabent, Sara. Reviewer at the Transmedia Literacy International Conference. Teenagers, Transmedia Skills, and Informal Learning Strategies in the New Media Ecology.

2nd International Conference: "21st Century's New Dystopian Imaginary. From George Orwell to Black Mirror, From Big Brother to Big Data", Beira ( Portugal ) 12/11/2018 - 14/11/2018

( Conferència convidada) Lopera-Mármol, Marta; Jiménez-Morales, Manel. Black Mirror is Watching You: The Black Museum of Postmodern Individuals

The Branded content and the future of advertising (ATWG-ECREA), Barcelona ( Espanya ) 10/05/2018 - 10/05/2018

( Ponència) Vinyals-Mirabent, S.. Projected brand personality in the era of symbolic communication; Insights from destination branding

IX Congreso Nacional y I Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior, Madrid ( Espanya ) 21/09/2018 - 22/09/2018

( Ponència) Vinyals, Sara; Medina-Bravo, Pilar. Entender las dinámicas del sector publicitario mediante el trabajo con entidades del Tercer Sector social. Una iniciativa de Aprendizaje Servicio

International Conference on University Teaching and Innovation, Girona ( Espanya ) 04/07/2018 - 06/07/2018

( Comunicació) Lopera-Mármol, Marta. La gestió d¿esdeveniments corporatius i institucionals com a estudi de cas en l'aplicació de tècniques d'innovació docent