ICAB

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (d'ara endavant ICAB) és una Corporació de Dret Públic de caràcter professional, fundada el 17 de gener de 1833, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les finalitats públiques i privades, d'acord amb la normativa professional i col·legial.

La seva missió es pot resumir a garantir el correcte exercici de l'advocacia, assegurant els drets de la ciutadania i oferint solucions d'alt valor per als col·legiats i col·legiades.
 

Contacta amb l’entitat:

Mèdia: