Vés enrere Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

La GAIP és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar, si una administració catalana li ha denegat totalment o parcialment l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no la hi ha lliurada.

La principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació de sol·licituds d’accés a la informació que prèviament hagi formulat. El dret d’accés a la informació pública és aquell dret subjectiu que es reconeix a les persones per sol·licitar i obtenir la informació generada per les administracions públiques.

Contacta amb l’entitat: