Pràctiques

Recorda que per a poder incorporar-te al lloc de pràctiques cal que:

1- Hagis rebut un correu del Servei de Carreres Professionals confirmant l'autorització del teu conveni o bé, un amb la documentació a signar.

2- L'empresa o entitat d'acollida t'hagi donat d'alta en el règim d'estudiants en pràctiques de la seguretat social, si s'escau.

També et pot interessar També et pot interessar

Normativa de pràctiques Normativa de pràctiques

Reial Decret 592/2014 pel qual es regulen les pràctiques universitàries.

Reial Decret 1493/2011 pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques.

Normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra

Tens dubtes?

Servei de Carreres Professionals UPF
[email protected]
Tel.: +(34) 93 542 24 29

 

Amb la col·laboració de:

Logo SOC, Generalitat i Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

 

Aquesta activitat està cofinançada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb càrrec als fons del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.