Pràctiques

Consulta la informació actualitzada de les diferents convocatòries de pràctiques a les que pots accedir per ser estudiant de la Universitat Pompeu Fabra. 

Normativa de pràctiques Normativa de pràctiques

Reial Decret 592/2014 pel qual es regulen les pràctiques universitàries.

Reial Decret 1493/2011 pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques.

Normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra