Atesa la situació generada per l’epidèmia del COVID-19, i tenint en compte que s’estan adoptant mesures que afecten el desenvolupament habitual de les pràctiques externes, la Universitat Pompeu Fabra demana a les empreses i entitats col·laboradores que, per tal de no perjudicar la formació dels estudiants, i en la mesura del possible, ofereixin l'alternativa de poder fer pràctiques no presencials o ajornin el període de pràctiques per a més endavant, quan aquest episodi d'alerta sanitària estigui en fase de control, i sempre d’acord amb la disponibilitat tant de l’estudiant com de l’entitat col·laboradora.

Aquesta mateixa petició s’ha fet a tots els serveis, unitats, departaments i grups de recerca que acullen estudiants en pràctiques a la Universitat Pompeu Fabra.

Us recordem que aquesta mesura pot variar en funció de l'evolució de l'episodi del COVID-19 i les recomanacions que facin les autoritats competents en la matèria. 

Per a qualsevol dubte o consulta addicional, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça [email protected]. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

Servei de Carreres Professionals

Universitat Pompeu Fabra