Atesa la situació generada per l'epidèmia de la covid-19, la Universitat Pompeu Fabra recomana que les pràctiques acadèmiques externes, sempre que sigui possible, es facin en modalitat no presencial. 

En el cas que les autoritats sanitàries determinin que les pràctiques no poden realitzar-se en format presencial:

  • Les parts podran acordar continuar l'estada en format no presencial sense necessitat de modificar el conveni vigent.
     
  • En el cas que no es puguin realitzar les pràctiques en format no presencial, l'entitat col·laboradora, d'acord amb l'estudiant, podrà ajornar les pràctiques fins que es puguin reprendre en modalitat presencial. 
     
  • Si la data de finalització o el nombre d’hores totals, en cas d’ajornament, canvia, s'haurà d’indicar mitjançant correu electrònic. Des de Carreres Professionals contactarem amb vosaltres per tal de modificar la documentació amb els canvis oportuns. 
     
  • Si hi ha intenció de rescindir el conveni, cal indicar l’últim dia de pràctiques que ha realitzat l’estudiant per tal que des de Carreres Professionals puguem gestionar el document de finalització anticipada de les pràctiques.

Per a qualsevol dubte o consulta addicional, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça corresponent a l'àmbit d'estudi de l'alumne que es vulgui incorporar o que estigui realitzant una estada en pràctiques. Trobareu els detalls de contacte aquí.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

Servei de Carreres Professionals

Universitat Pompeu Fabra