Les convocatòries del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAEC) permeten accedir a un període de pràctiques de 3-4 mesos en diferents Ambaixades i Consolats espanyols d'arreu del món, Representacions Permanents i a les oficines de Madrid (serveis centrals).


Hi ha 3 convocatòries l'any, que es publiquen amb una antelació de 3-4 mesos, i els períodes de realització de les pràctiques són:
 

1r trimestre: d'octubre a gener
2n trimestre: de febrer a maig
3r trimestre: de juliol a setembre

 

Quan ens arriba una convocatòria la publiquem a la web i al Campus Treball en forma d'oferta. Si estàs interessat/da a participar-hi, inscriu-te al tauler de pràctiques Convocatòries MAEC (curs 2022-2023) i t'avisarem quan es publiqui la pròxima convocatòria.

 

CANCEL·LACIÓ DE CONVOCATÒRIES MAEC OCTUBRE-GENER

El MAEC ha comunicat a les universitats que, malauradament, no serà possible publicar les convocatòries de pràctiques pel període d'octubre de 2023 a gener de 2024 a causa de canvis en la normativa, anunciats recentment.

Aquesta cancel·lació afecta la convocatòria de Serveis Centrals i la convocatòria de Representacions a l'Exterior.

Es contactarà de nou per la publicació de la convocatòria de pràctiques pel període de febrer a maig de 2024.

 

Procés de selecció 

La UPF fa la preselecció dels candidats inscrits tenint en compte que s'adeqüin a la plaça, segons els estudis, nivell d'idiomes, curs, etc.

Posteriorment, la UPF fa un enviament de les candidatures amb els estudiants preseleccionats i, finalment, el MAEC fa la selecció final de tots els candidats proposats per les diferents universitats participants. Aquesta selecció es duu a terme després d'analitzar els perfils més adients per a cada plaça. 


Condicions econòmiques 

Les pràctiques no són remunerades. El 100% dels costos derivats del desplaçament i l'allotjament van a càrrec de l'estudiant.

Les places en oficines de països que pertanyen a la UE són compatibles amb les beques Erasmus Pràctiques (Consulta la convocatòria actual de les beques Erasmus+ pràctiques).


Condicions de participació 

Poden participar en les convocatòries del MAEC, els estudiants matriculats a la UPF durant el període en què es realitzaran les pràctiques.

 

No hi podran participar els estudiants que hagin fet aquestes pràctiques amb anterioritat o, una vegada seleccionats pel MAEC, hagin renunciat a la plaça.

Vés enrere Convocatòries MAEC

Convocatòria 2023

Tancat
Places: 90
Termini de presentació sol·licituds: Mar 22, 2023
  Inscripcions a la convocatòria de Serveis Centrals
15
de març
2023

Important: En fases successives del procés de selecció, les persones preseleccionades hauran d'acreditar amb un títol oficial un nivell mínim equivalent a un B2 de la llengua oficial del país de destinació.

  Darrer dia per presentar candidatures
22
de març
2023
  Preselecció de candidats per la UPF
27
de març
2023
  Acceptació de la plaça
30
de març
2023

Si ets un dels estudiants seleccionats per la UPF, podràs acceptar o renunciar a la plaça durant el període comprès entre el 27 i el 30 de març.

  Candidatures enviades al MAEC
31
de març
2023
  Resolució final del MAEC
01
de maig
2023

Protecció de dades

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, resumim la nostra informació de protecció de dades:
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.(+34)
935 422 000.
Finalitat: gestionar l’adjudicació i desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes. Les dades personals es conservaran durant el període de realització de les pràctiques, per determinar les possibles responsabilitats derivades, així com per poder certificar la seva realització. Serà d’aplicació allò que disposi la normativa d’arxius i documentació.
Legitimació: execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals (contracte de pràctiques).
Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació UPF que gestiona el programa de pràctiques per compte de la UPF i proveïdors de serveis de la societat de la informació prèvia signatura de contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat. Es comunicaran dades a l’entitat o entitats que ofereixin pràctiques formatives tant per a la selecció dels candidats com per permetre després el seu posterior desenvolupament.
Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) per qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

 

Normativa de pràctiques 

Pots consultar en els enllaços següents les normatives vigents que regulen les pràctiques acadèmiques a Catalunya i a la UPF: 

Reial Decret 592/2014, pel qual es regulen les pràctiques universitàries.

Reial Decret 1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques.

Normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra