Acull estudiants en pràctiques

Recorda que per a poder incorporar estudiants de la UPF al lloc de pràctiques cal que:

1- Hagis rebut un correu on se't confirma l'autorització del conveni per part de la Universitat, o, en el seu defecte, el conveni redactat.

2- Hagis tramitat l'alta de l'estudiant a la seguretat social, si s'escau.

Altres serveis Altres serveis

Normativa de pràctiques Normativa de pràctiques

Reial Decret 592/2014 pel qual es regulen les pràctiques universitàries.

Reial Decret 1493/2011 pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques.

Normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra.

Tens dubtes?

Servei de Carreres Professionals UPF
[email protected]
Tel.: +(34) 93 542 24 29