Acull estudiants en pràctiques

Recorda que per a poder incorporar estudiants de la UPF al lloc de pràctiques cal que:

1- Hagis rebut un correu on se't confirma l'autorització del conveni per part de la Universitat, o, en el seu defecte, el conveni redactat.

2- Hagis tramitat l'alta de l'estudiant a la seguretat social, si s'escau.

Altres serveis Altres serveis