Acull estudiants en pràctiques

Ja has tancat el procés de selecció al Campus Treball i tens finalista?

Obre el seu CV des del Campus Treball i clica al botó "iniciar proposta de conveni".

Has trobat finalista per altres vies diferents del Campus Treball?

proposta de conveni de zero. Entra a Campus Treball, busca al menú l'opció "iniciar oferta/pràctiques" i selecciona el botó "iniciar proposta de conveni".

 

IMPORTANT!

Tots els convenis de pràctiques de la UPF han de complir els següents requisits:

  • Estar remunerats amb un mínim de 6,00 euros/hora nets.
  • No superar els límits horaris de 8 hores/diàries ni de 800 hores/curs acadèmic.
  • Establir unes tasques relacionades amb els estudis que està cursant l'estudiant en qüestió.
  • Abonar les taxes* corresponents a la gestió del conveni.

*Per a nous convenis: 10% sobre l'import total de la beca/ajut assignat a l'estudiant (+ IVA). Es facturarà un mínim de 250,00 euros (+ IVA).

Per a modificacions que suposin un augment del 40% respecte de les hores inicials i per a les renovacions de conveni: 150,00 euros (+ IVA).

 

Altres serveis Altres serveis

Normativa de pràctiques Normativa de pràctiques

Reial Decret 592/2014 pel qual es regulen les pràctiques universitàries.

Reial Decret 1493/2011 pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques.

Normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra.

Tens dubtes?

Servei de Carreres Professionals UPF
[email protected]
Tel.: +(34) 93 542 24 29