Doctorat i internacionalització

Doctor europeu en Dret (2010), amb una tesi sobre l'assessorament jurídic a nivell municipal a la Catalunya moderna. Heus-ne aquí un tast.

IV Premi Extraordinari del Doctorat en Dret de la UPF.

Estades de recerca a la Université Paris II Panthéon-Assas (França) d'octubre del 1999 a juny del 2001 i de setembre a desembre del 2012.

 

Equips de recerca vigents

Grup d'Estudi de les Institucions i de la Societat a la Catalunya Moderna (s. XVI-XIX) (SGR 00318) de la Universitat Pompeu Fabra, dirigit pel prof. Joaquim Albareda i Salvadó.

Seminari permanent d'Història del Dret català Josep Maria Font i Rius.

 

Llibres

La cultura jurídica dels advocats catalans del segle XVI. Una visió a través dels llibres conservats en biblioteques i arxius de Girona, Girona, Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona, 2005.

Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes, Barcelona, Fundació Noguera, 2012.

(amb Eva SerraLa defensa de les Constitucions de Catalunya: el Tribunal de Contrafaccions (1702-1713), Barcelona, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2014. 2a edició, revisada: Barcelona, Rafael Dalmau Ed., 2017.

(amb Jaume Ribalta) Banyuts catalans: l'adulteri i la Casa de les Egipcíaques a la Barcelona moderna, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2014.

(amb Eva Serra) El Tribunal de Contrafaccions de Catalunya i la seva activitat (1702-1713), Barcelona, Departament de Justícia i Parlament de Catalunya, 2015.

(amb Eva Serra) Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713), Barcelona, Departament de Justícia i Parlament de Catalunya, 2015.

Juristes, litigis i poder al comtat d'Empúries en temps de Jeroni Pujades (1568-1635). Castelló d'Empúries, Ed. Ajuntament de la Comtal Vila de Castelló d'Empúries, 2017.

 

Capítols de llibre i articles recents

-"El vigor de les institucions de la terra a la vigília dels segadors" dins DD.AA. Una relació difícil. Catalunya y l'Espanya moderna. Editorial Base, Barcelona, 2007, pp. 47-83.

-"Francesc Martí i Viladamor (1616-1689): un catalan (trop?) fidèle au roi de France" dins Y. M. Bercé (ed.), Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècle), École française de Rome, Roma, 2007, pp. 425-448.

-"Sessions plenàries versus comissions de treball a les Corts catalanes del segle XVII", dins R. Ferrero i L. Guia (eds.), Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó.Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta, Publicacions de la Universitat de València, València, 2008, p. 307-327.

-"Práctica y desarrollo del derecho en la Cataluña moderna: a propósito de la jurisprudencia judicial y la doctrina" dins S. de Dios et al. (coords.), Juristas de Salamanca, siglos XV-XX, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2009, p. 235-257.

-"Aggiornamento biogràfic de Joan Pere Fontanella (1575-1649)" dins G. Sansano i P. Valsalobre (eds.), Fontanellana. Estudis sobre l'època i l'obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85), Documenta Universitaria, Girona, 2009, p. 125-162.

-"Promoció, edició i difusió d'obres jurídiques a Catalunya a cavall dels segles XVI i XVII", en Ivs Fvgit, n. 15-16, Zaragoza, 2009, p. 537-559.

-"La literatura jurídica, un mirall entelat de les guerres, les revoltes i les paus en la Catalunya dels anys 1640-1700", dins d'Ò. Jané (ed.), Del tractat dels Pirineus (1659) a l'Europa del segle XXI: un model en construcció?, Barcelona, Museu d'Història de Catalunya, 2010, p. 291-304.

-"La infàmia de tenir sang jueva a la Catalunya moderna: ecos del Reial Consell i de la literatura jurídica", dins Enric Porqueres i Gené (coord.), Francesc Riera, des de l'abundància del cor, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner Editor, 2012, p. 163-174.

-(amb Pau Bossacoma) "Statualità, sovranità e autonomia in Catalunya e nei Paesi Baschi", dins F. Provenzano, Federalismo, Devolution, Secessione: ritorno al futuro, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2011, pp. 195-263 (són de la meva autoria les p. 195-208 i 230-242)

-"Tortosa a les sessions de Corts catalanes de 1632: Pere Joan Miravall, un síndic fatarellut al peu de la obra", dins Josep Serrano i Daura (coord.), Actes de les Jornades d'Estudi sobre el municipi abans de la Nova Planta (1716). El cas de la Fatarella, Tarragona, Diputació de Tarragona, 2013, p. 383-410.

-"Les adjuncions municipals a la Catalunya moderna", en M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l'ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX), Barcelona, Parlament de Catalunya i Universitat Pompeu Fabra, 2014, p. 127-140.

-"Jeroni Pujades: cronista i literat per evadir-se d'una praxi del dret poc estimulant?", a Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 53 (2011-2012) [editat el 2013 i imprès el 2015], p. 351-378.

-"L'elit mèdica de Barcelona als segles XVI-XVII, a partir de quaranta dossiers genealògics", a Recerques 67 (2013) [imprès el 2015], p. 61-86.

-(amb Eva Serra) "La reactivació del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya durant la guerra (1713)", dins Els tractats d'Utrecht: Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Barcelona, Museu d'Història de Catalunya, 2015, p. 437-443.

-"L'immaculat Col·legi de Medicina de Barcelona a l'edat moderna", a Afers 80/81 (2015), p. 201-224.

-"Una justícia ciutadana novadora", a DD. AA., Dret, conflictes i justícia. Barcelona 1700, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2016, p. 139-174. 

-(amb Jaume Ribalta), "La Casa de les Egipcíaques: presó o custòdia per a dones adúlteres?", a DD. AA., Dret, conflictes i justícia. Barcelona 1700, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2016, p. 179-225. 

-"El dosier de prensa: la actualidad como invitación a una asignatura", a Max Turull i Enoch Albertí (eds), 74 experiencias docentes del grado de Derecho, Barcelona, Octaedro-ICE, 2016, p. 57-60.

-"The pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus (Treatise on Nuptial Pacts or Marital Agreements). Joan Pere Fontanella (Iohannes Petrus Fontanella) (1575-1649)", a Serge Dauchy, Georges Martyn et al. (eds.), The Formation and Transmission of Western Legal Culture: 150 Books that Made the Law in the Age of Printing, Cham (CH), Springer, 2016, p. 164-167. 

-"Plets, justícia i poder a la Barcelona dels segles XVI i XVII", a Barcelona Quaderns d'Història 23 (2016), p. 137-167.

-"De l'oral a l'escrit: locucions de l'epistolari d'un gran jurista del segle XVII", a Revista de Llengua i Dret 67 (2017), p. 201-219.

-"Instituciones catalanas ante el 1 de Octubre: algunas analogías históricas", a IUS 360, portal de Ius et Veritas, de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

-"Los juristas catalanes durante la Monarquía Hispánica", a José M. Pérez Collados i Tomàs de Montagut (dirs.), Los juristas catalanes y el Estado español, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 79.101.

-"Els testaments del jurista i polític Miquel Sarrovira (c.1514-1604) i d’Altília Cordelles (†1602)", a Revista de Dret Històric Català, vol. 16 (2017), p. 65-79.

-"Crímenes de lesa patria en la Cataluña secesionista (1640-1652): el valor de la participación política", a Clio y Crimen, vol. 14 (2018), p. 171-184.

-"L’exigència de puresa de sang per col·legis i confraries d’oficis a la Barcelona moderna", a Barcelona Quaderns d'Història, vol. 24 (2017), p. 99-112.

-"The Configuration of the Tribunal de Contrafaccions of Catalonia in the Corts of 1701-1702", in Joaquim Albareda and Manuel Herrero Sánchez (ed.), Political Representation in the Ancien Régime, NYC (USA)-Abingdon (UK), Routledge, 2019, chapter 14.

-"Representación en ámbitos judiciales, conexos al espacio político: el caso de la Cataluña moderna", a Sebastià Serra i Elisabeth Ripoll (eds.), El Parlamentarisme en perspectiva històrica: parlaments multinivell, Palma de Mallorca, Parlament i Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears, 2019, vol. II, p. 1309-1326.

-"Mujeres y trabajo en Barcelona a través de procesos judiciales inéditos (1560-1710)", a Àngels Solà (ed.), Artesanos, gremios y género en el sur de Europa (siglos XVI-XIX), Barcelona, Edicions Icària, 2019.

-"Commissioners, ad hoc committees and negotiators in the cortes of Catalonia, 1701-02", a Parliaments, Estates and Representation, 2019, vol. 39, issue 3. 

 

Publicacions en premsa

Llibres 

Capítols de llibre i articles:

-"Les zones grises de l'Observança: Diputació i/versus contrafaccions" 

 

 

En línia

Podreu consultar en línia moltes d'aquestes publicacions.