Vés enrere

Nou llibre! Juristes, litigis i poder al comtat d'Empúries en temps de Jeroni Pujades (1568-1635)

Nou llibre! Juristes, litigis i poder al comtat d'Empúries en temps de Jeroni Pujades (1568-1635)

09.03.2018

 

Em plau molt anunciar-vos la publicació d'un nou llibre titulat "Juristes, litigis i poder al comtat d'Empúries en temps de Jeroni Pujades (1568-1635)". L'índex permet observar l'amplitud i varietat de temes tractats: biografies de juristes; conflictes fiscals -per delmes o imposicions locals-; plets sobre pesca i delimitació de termes marítims i terrestres, sobre explotació ramadera, sobre competència entre diferents apotecaris o notaris en el marc de l’organització gremial; disputes entre els poders eclesiàstic i municipal o entre autoritats militars i civils; aparicions de la Inquisició, privilegis per a la noblesa, comerç -entrada i sortida de mercaderies, punts d'embarcament-, paisatge -el progressiu dessecament dels estanys i la seva conversió en terres de pastura-, històries de la vida quotidiana -la mort d'un animal llogat, l'aprofitament popular del fustam que arrossega el riu després d'una inundació, uns violents que es refugien en una església i en busquen la immunitat-, etc.

L’estudi es basa en material 100% inèdit, fruit d'una àrdua i pacient recerca d'arxiu (per a l'edat moderna, els fons processals emporitans són pràcticament inexistents -però apassionants-, els notarials tenen enormes llacunes i els llibres sagramentals només comencen o es conserven des de principi del segle XVII, en el millor dels casos).

Castelló d'Empúries i el Comtat d'Empúries -en mans de la casa ducal de Cardona, la més poderosa de Catalunya- són l'escenari d'aquest llibre. Un escenari aparentment tancat, encerclat pel mar, per altres dominis senyorials -vescomtat de Peralada- o per territoris reials -la vila de Figueres a l'oest, la fortalesa militar de Roses a l'est o la vila de Torroella de Montgrí al sud-. Però el llibre no hi queda reclòs. Ocasionalment, ens trasllada a la resta de l'Empordà o a les ciutats de Girona i Barcelona. I, en el seu conjunt, intenta anar molt més enllà, tot convertint els territoris emporitans en un observatori privilegiat de la complexitat del puzzle institucional, jurisdiccional, econòmic i social de les societats preliberals, on feien la viu-viu un munt d'entitats i corporacions força representatives i molt arrelades que l'Estat liberal doblegaria o empetitiria a partir del segle XIX.

L'obra es clou amb un capítol posterior a la vida del cèlebre jurista, cronista i dietarista castelloní i barceloní Jeroni Pujades, però íntimament lligat amb el seu temps. Hi explico tres casos emporitans duts davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya entre 1703 i 1705. Demostro com s'obre una portella d'esperança als antics habitants de Castelló i del Comtat quan comproven com una nova instància jurisdiccional aprovada a les Corts catalanes de 1701-1702 -un tribunal mixt i perfectament paritari entre rei i estaments, amb funcions a mig camí entre un constitucional i un contenciós-administratiu contemporanis- permet jutjar i condemnar arbitrarietats i abusos dels agents senyorials. Així, un Dret i una Justícia de dinamisme renovat, molt garantistes pel seu temps, s'erigeixen en escut de la població davant la prepotència d'un feudalisme caduc. Dissortadament, aquest Tribunal de Contrafaccions dura pocs anys, és abolit pel decret de Nova Planta borbònic de 1716, com la resta d'institucions catalanes de base representativa -que no democràtica!-. 

Espero que gaudiu molt de la lectura i que aviat es pugui comparar el Comtat d'Empúries amb altres territoris senyorials de Catalunya, la monarquia hispànica i Europa a l'edat moderna.

Aquesta recerca ha estat fruit de la IV Beca Jeroni Pujades de l'Ajuntament de la Vila Comtal de Castelló d'Empúries. Agraeixo el suport de la institució i particularment de Jordi Canet, del Departament de Patrimoni i Museus de Castelló, que ha seguit de prop el projecte i l'edició del llibre.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: