Actualment, professor agregat interí d'Història del Dret a la UPF. El curs 2005-2006 vaig ser professor visitant a la Universidad Pública de Navarra (UPNA). El gener de 2019 he estat professor visitant a la Université Toulouse 1 Capitole

 

Projectes d'innovació docent exitosos / Innovative teaching

"Anem a l'arxiu"

Sessió de treball amb estudiants a l'Arxiu Municipal de Granollers

Projecte realitzat el 2009, finançat pel CQUID de la UPF (referència 43 PM 2008-2009 1). Hi participaren voluntàriament més de vuitanta estudiants. Els vaig conduir en grups de vuit o deu persones a arxius de Cervera, Girona, Barcelona, Granollers i Vic, on vam fer autèntiques sessions de treball. Els estudiants havien de remenar els inventaris, identificar tipologies documentals, llegir algun manuscrit i contextualitzar-lo. L'activitat va acostar els estudiants a la realitat de les antigues institucions de dret públic català.

El "Dossier de premsa"

Consisteix en una àmplia selecció d'enllaços a notícies actuals dels diaris on afloren problemàtiques del segle XXI connexes amb les que s'estudien amb perspectiva històrica al llarg del temari. Vaig presentar la primera experiència d'aquesta activitat a la V Jornada de Bones Pràctiques acadèmiques de la UPF (27.X.2010), amb la ponència Un dossier de premsa actual per viatjar en el túnel del temps. També l'he explicat amb detall en un article titulat "El dosier de prensa: la actualidad como invitación a una asignatura" al llibre col·lectiu 74 experiencias docentes del Grado en Derecho, coordinat per Max Turull i Enoch Albertí i publicat per Octaedro-ICE l'any 2016

Nota: advertim que l'enllaç d'alguna notícia es pot haver trencat per raons que no ens són imputables.

"Amb motiu del Tricentenari"

Aquest projecte, també amb el suport del CQUID de la UPF (PLAQUID EXP 72 MOD. A), ha aprofitat l'ocasió de les commemoracions del Tricentenari (1714-2014) per fer reflexionar els estudiants sobre dos factors principals: a) la importància del dret i les institucions polítiques en la configuració històrica de Catalunya, i d'altres països i comunitats; b) qui, com, quan i on han apel·lat a aquesta història en les seves diferents verisons; amb quina legitimitat ho han fet i quina percepció n'ha tingut la societat. Aquests objectius s'han perseguit a través d'un Dossier de premsa monogràfic i, sobretot, de visites a exposicions i activitats commemoratives del Tricentenari, que posteriorment calia explicar a l'aula amb enfocament analític i crític.

Twhistòria del Dret: @UsatgesUpf

Durant el curs 2014-2015 vaig propiciar un maridatge inusual: un instrument de les TIC (Twitter) i uns textos jurídics de l'edat mitjana (els Usatges de Barcelona). En anys previs havia detectat i lamentat la dificultat que tenien els estudiants en la preparació d'una pràctica sobre alguns capítols dels Usatges i se'm va acudir convocar un "brainstorming" col·lectiu a través de Twitter, tot convocant els estudiants a proposar resums de cada precepte en 140 caràcters per afrontar amb més coneixements i il·lusió l'activitat dins l'aula. Els resultats, òptims, els vaig presentar a la VI Jornada la docència del Dret i les TIC que organitza la UOC anualment.