Campus universitari

Annex Llull

Annex Llull

 

Què hi trobareu? Què hi trobareu?

  • Magatzem

Què fer en cas d'emergència? Què fer en cas d'emergència?

Ciutadella

 

Llull, 2
08005 Barcelona

 Tel.: (+34) 93 542 20 00
 Fax: (+34) 93 542 20 02

  • Metro: Línia 4 Ciutadella-Vila Olímpica
  • Tram: línies T4, T5 Wellington i Ciutadella-Vila Olímpica
  • Bus:  V27, V21, H16, 92, 36  
  • Com arribar-hiBarcelonaGuia i Google Maps