Vés enrere

Posa Música a les Teves Idees -CANCEL·LAT-

Posa Música a les Teves Idees -CANCEL·LAT-

06.02.2019

Imatge inicial

Vols vendre un producte?: canta’l. Vols explicar com és i què fa una empresa?: descriu-lo amb una melodia. Ajuda’t de tots els recursos disponibles i posa música a les teves idees.

Objectiu del curs

Vivim en una societat complexa on la música juga un paper  central. Des de fa milers d’anys, les persones es comuniquen amb el gest i la paraula, sincronitzant les seves intencions persuasives a través del moviment, l’entonació i el ritme. L’evolució del gènere humà i els canvis tecnològics han permès assolir els objectius d’una comunicació persuasiva eficaç, tant sigui per vendre, enamorar, convèncer, educar, mostrar. Però no tothom aconsegueix les habilitats necessàries per ser un bon comunicador o per treballar en el món de la comunicació. Les persones que tenen més facilitats per comunicar són aquelles que mostren bona disposició, curiositat i interès davant la cultura i l’art, en especial la literatura, la música i la dansa. 

Aquest curs pretén centrar-se en una d’aquestes habilitats comunicatives, concretament  en la música. Així, experimentarem el fenomen de la música aplicada a la imatge audiovisual, tot analitzant exemples de bandes sonores d’anuncis televisius i radiofònics, documentals, videojocs, vídeos corporatius, pel·lícules i sèries de TV. L’anàlisi ens ha de permetre iniciar un procés creatiu de sonorització d’imatges que respon a una intenció persuasiva prèviament descrita entre tots. Es dotarà dels instruments conceptuals adequats per abordar aquest objecte d’estudi. 

Programa

 1. Competències generals que s'han d'assolir al curs 
  1. Capacitat per crear i innovar des de la música. 
  2. Capacitat per treballar en grup i per establir sinergies amb la resta de components del grup de treball. 
  3. Capacitat d’escoltar i comunicar-se. 
 2. Competències específiques que s'han d'assolir al curs 
  1. Capacitat d’anàlisi i observació dels diferents criteris estètics de la música i la seva aplicació al fenomen de la comunicació. 
  2. Identificació de les diferents tipologies creatives de música en la comunicació  audiovisual. 
  3. Capacitat de promoure la creativitat en el grup de treball i en l’acció pròpia. 
 3. Continguts del programa 
  1. Conceptes bàsics sobre el llenguatge musical. El poder de la música. Els efectes de la música i la persuasió. Tendències i estils musicals en l’actualitat. 
  2. Banda sonora en la comunicació audiovisual: música, veu, efectes sonors i silenci. 
  3. Funcions de la música en l’audiovisual. Dimensions diagètica i extradiagètica. Il·lustració musical en el cinema i l’audiovisual. Elements de la banda sonora en la publicitat. La mnemotècnia. 
  4. El procés creatiu. Des del briefing fins a la postproducció.

Metodologia 

El curs es desenvolupa a través de sessions de debat, il·lustrades amb explicacions. Els participants del curs tenen un paper actiu, tant en la resolució de dubtes i plantejaments, com en la presentació de resultats de les seves creacions (anàlisi, composicions, interpretacions, ambientacions). Serà convenient comptar amb una sala adequada, espaiosa, amb piano (si és possible), i els elements tècnics habituals de projecció i sonorització d’imatges d’ordinador amb connexió a internet. El professor utilitzarà diferents dinàmiques de grup cercant la màxima col·laboració dels assistents, a través del cant, del moviment, gravant en àudio i vídeo els diferents processos creatius. 

En el cas d’haver-se de fer el curs en línia, s’adaptaran les metodologies per poder interactuar entre els participants de manera activa.

Avaluació 

El curs no preveu fer proves escrites ni lliurament de treballs per atorgar una qualificació final. Però es valorarà l’aprofitament del curs a través de l’avaluació col·lectiva dels mateixos participants, que ho faran seguint uns criteris valoratius assignats. 

Bibliografia 

Beltrán Moner, R. (1991). Ambientación musical: selección, montaje y sonorización. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV). (Manuales  Profesionales). 1984/1991. 

Chion, M. (2004). La música en el cine. Barcelona: Paidós Comunicación.

Gómez Rodríguez, J. A. (2005). “Lo que no venda, cántelo. Algunas reflexiones sobre el papel de la música en la publicidad”. A: La música en los medios audiovisuales. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, pàg. 225-266. 

Guijarro, T.; Muela, C. (2003). La música, la voz, los efectos y el silencio en  publicidad. Madrid: Dossat, 2000. 

Nieto, José (1996). Música para la imagen. La influencia secreta. Madrid: SGAE. 

Palencia-Lefler, M. (2009). “La música en la comunicación publicitaria”. A: Revista Comunicación y Sociedad, Vol. XXII, 2, pàg. 89-108. 

Palencia-Lefler, M. (2010). “Banda sonora de la publicidad televisiva española: formas, géneros y estilos musicales”. A: Revista Comunicación y Sociedad, Vol. XXIII, 1, pàg. 299-318. 

Pedrero, L. M. (2000). La radio musical en España. Historia y análisis. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV). 

Radigales, J. (2002). Sobre la música. Reflexions a l’entorn de la música i l’audiovisual. Barcelona: Trípodos. Papers d’Estudi. 

Professorat

Manel Palencia-Lefler és professor titular del Departament de Comunicació de la UPF. Actualment imparteix classes de Música i Publicitat en el grau en Publicitat i Relacions Públiques. Ha estat professor de Pedagogia Musical a l’Escola de Mestres Blanquerna (1986-1990). 

Compositor, director d’orquestra i cors, compta amb un extens bagatge musical en bandes sonores cinematogràfiques i música publicitària. 

 

Places: 25

Destinatarisestudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengües: català i castellà

Dates i horari: del 28 de juny al 2 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Modalitat: presencial

Preu: 110 €

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: