Vés enrere

Joc de Simulació de la Unió Europea .CANCEL·LAT-

Joc de Simulació de la Unió Europea .CANCEL·LAT-

06.02.2019

Imatge inicial

En aquest taller, els estudiants hi descobriran com funciona la presa de decisions i les negociacions dins la Unió Europea (UE). A través d’un joc de simulació, cada participant desenvoluparà el rol d’una de les tres principals institucions europees –el Consell, la Comissió i el Parlament Europeu– i haurà de ser capaç de defensar els seus interessos en el transcurs de les negociacions.

En aquest sentit, els estudiants seran introduïts en un projecte de llei (de caràcter actual) sobre el qual hauran de debatre i arribar a una solució, tal com si fossin actors decisors de la Unió Europea.

Els diferents rols que els estudiants poden tenir assignats són els següents:

  1. estat membre del Consell,
  2. president de la Comissió,
  3. comissari europeu i
  4. grups polítics del Parlament Europeu.

Així doncs, en la primera fase del taller els estudiants rebran una descripció simplificada sobre el funcionament de les negociacions dins la Unió Europea. És a dir, quin rol ocupa cada actor/institució en la presa de decisions diàries. En la segona fase, cada estudiant tindrà assignat un rol concret amb una breu introducció sobre quins són els seus objectius i interessos. Finalment, guiats pels dinamitzadors del taller, els estudiants hauran d’anar seguint el procés decisori de la UE, per arribar a acords en cada etapa del mateix procés, però sense perdre de vista els seus objectius. D’aquesta manera, els participants podran entendre a través de la seva participació directa com funciona la Unió Europea.

Programa

 

Part teòrica

Part pràctica/joc

Primera sessió 

(1 hora)

Introducció als jocs de simulació: En què consisteixen? Quins són els  objectius?

 

Segona sessió 

(2 hores en total)

Breu introducció al procés  d’integració Europeu. “De París a  Roma. De Maastricht a Lisboa” (1  hora)

Breu qüestionari (en format  'pasapalabra') en el qual els estudiants “jugaran” a endevinar la resposta  correcta d’una pregunta vinculada a la part teòrica (1 hora)

 

Tercera sessió 

(2 hores en total)

Descripció sobre el funcionament de la Unió Europea (procés legislatiu  ordinari): Com es prenen decisions a escala europea? (1 hora)

Breu qüestionari (en format  'pasapalabra') en el qual els estudiants “jugaran” a endevinar la resposta  correcta d’una pregunta vinculada a la part teòrica (1 hora)

Quarta sessió 

(1 hora)

Presentació del tema del joc de simulació així com dels diferents rols que els estudiants podran triar

 

Cinquena sessió (1 hora)

Repartiment dels rols per a cada estudiant. En la primera ronda, cada  estudiant haurà d’escriure tres preferències. En cas que alguns rols rebin més demandes de les necessàries, es  repartirà el segon rol preferit en la segona ronda.

 

INICI DEL JOC

Sisena sessió (2 hores)

 

Divisió dels estudiants en tres grups de treball. Cada grup exercirà un rol concret i serà supervisat per un els  dinamitzadors. En aquesta primera sessió l’objectiu és que els estudiants elaborin un breu escrit esquemàtic en el qual hi plasmen les seves preferències i interessos (individualment) que defensaran en el  transcurs del joc.

Setena sessió (1 hores)

 

L’equip que representa la Comissió presentarà el seu projecte de llei (simplificat) davant els membres del  Consell i de la Comissió.

Vuitena sessió (2 hores)

 

Els membres del Consell i el  Parlament discuteixen la proposta de la Comissió i introdueixen les esmenes que creguin oportunes

(votació per majoria absoluta). En aquesta fase, els membres de la Comissió han de desenvolupar  tasques de suport als altres equips (per exemple, responent possibles  dubtes).

Novena sessió (2 hores)

 

El Consell i el Parlament presenten les seves propostes davant la

 

 

 

Comissió. Més tard, els tres grups hauran d’identificar quins són els punts d’acord i quins els de desacord entre els tres grups.

Desena sessió (1 hora)

 

Cada institució es reuneix i redacta una nova proposta tenint en compte les demandes de les altres  institucions.

Onzena sessió (2 hores)

 

Es reuneixen les tres institucions (l’anomenat Comitè de Conciliació) per acordar un text final.

Dotzena sessió (1 hora)

 

Votacions finals en cada grup de treball.

Tretzena sessió (1 hora)

 

La Comissió presenta els resultats finals de les votacions i aprova o rebutja l’adopció de la llei.

Catorzena sessió (1)

Sessió de preguntes, suggeriments, valoracions, debat sobre com ha actuat cada grup, etc.

 

Professorat

Francisco Javier  Arregui Moreno, coordinador del curs i professor titular. Coordinació teòrica i pràctica del taller. El professor Arregui garantirà que els fonaments teòrics i pràctics d’aquest taller són els adequats.

Pol Bartolomé Areny, estudiant de doctorat. Dinamitzador del taller (parts teòrica i pràctica).

Ilgi Hamarat, estudiant de doctorat. Dinamitzadora del taller (parts teòrica i pràctica).

Marina Harapin, estudiant de doctorat. Dinamitzadora del taller (parts teòrica i pràctica).

Breu CV 

Francisco Javier Arregui Moreno, professor titular de la Universitat Pompeu Fabra (Departament de Ciències Polítiques i Socials), des del 2004. Especialitzat en l’àmbit dels afers  europeus, ha estat un dels cofundadors del Barcelona Center for European Studies (BACES). Pel que fa a la seva experiència professional, ha estat investigador de doctorat a la Universitat de Groningen i becari d’investigació al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Actualment, ostenta la càtedra Jean Monnet que atorga la Unió Europea. En relació amb els idiomes, el professor  Arregui disposa d’un nivell C1 de l’anglès i el català, a banda del castellà (llengua materna). En els  darrers anys ha dirigit i ha supervisat diverses tesis doctorals del Departament i actualment dirigeix la tesi dels dos dinamitzadors d’aquest taller. Finalment, ha publicat més de 29 articles científics i ha  presentat més de 24 treballs en congressos nacionals i internacionals. L’any 2008, va rebre el premi al millor article científic de l’associació espanyola de ciència política. 

Pol Bartolomé Areny (Andorra, 1995) és un estudiant del doctorat en Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi analitza el decision-making i el funcionament de la Unió Europea en el context de pandèmia. Pel que fa a la seva trajectòria acadèmica, ha estudiat a la Universitat de Barcelona (grau), a la Universitat de Montréal (intercanvi  internacional), a la Universitat Oberta de Catalunya (màster en Anàlisi Política) i al College of Europe (màster en Afers Europeus). En relació amb la seva experiència professional, ha format part de l’equip de pràctiques del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) i ha treballat en l’equip de producció del Museu Carmen Thyssen Andorra (com a guia i dinamitzador de tallers artístics per a escolars). Finalment, el Pol ha obtingut un nivell C1 d’anglès i de francès, a banda del català i del castellà, que formen part de les seves llengües maternes. 

Ilgi Hamarat (Turquia, 1992) és una estudiant del doctorat en Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi estudia els processos de decision-making en la Unió Europea i el rol que ocupen els diferents agents socials en relació amb el nou pacte verd europeu. Pel que fa a la seva trajectòria acadèmica, ha estudiat a la Middle East Technical University (Ankara), a la Universitat de Marburg (Alemanya) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (màster). En relació amb la seva experiència professional, ha treballat com a auditora i assistent a l'IS Bank Turkey i a l'Anadolu Hayat Emeklilik. Finalment, la Ilgi parla l’anglès (C1), el castellà (A2) i l’alemany (A2). 

Marina Harapin (Croàcia, 1991) és una estudiant del doctorat en Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. En la seva tesi s’especialitza en l’àmbit dels afers europeus i, en particular, en els determinants del suport cap a la Unió Europea. Pel que fa a la seva trajectòria acadèmica, ha estudiat a la Universitat de Zagreb (grau en Periodisme) i a la Universitat  de Maastricht (màster en Afers Europeus). En relació amb la seva trajectòria professional, ha treballat  com a analista de contingut i editora de recerca al Dow Jones (Barcelona), periodista al Westdeutscher Rundfunk (Colònia, Alemanya), administrativa d’esdeveniments (Colònia, Alemanya), periodista per al Deutsche Welle (Bonn, Alemanya), a més de becària de pràctiques al Parlament Europeu. Finalment, la Marina domina l’anglès i l’alemany (C2), el castellà (B2) i l’italià (A2).

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengües: anglès i català

Dates i horari: del 30 d'agost al 3 de setembre, de 9.30 a 14.00 h

Modalitat: presencial

Preu: 110 €

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: