Vés enrere

Ciències Socials per Analitzar el Món (i Sobreviure al Primer Any d'Universitat) -CANCEL·LAT-

Ciències Socials per Analitzar el Món (i Sobreviure al Primer Any d'Universitat) -CANCEL·LAT-

01.04.2020

Imatge inicial

Les ciències socials ens permeten entendre la realitat que ens envolta. Però, per fer ho, necessitem tenir recursos metodològics bàsics. En aquest curs, reflexionarem sobre què són les ciències socials i ens endinsarem en les eines que tenim al nostre abast i que poden ser-nos útils per elaborar treballs de recerca i sobreviure durant el primer any d’universitat. L’objectiu és que els alumnes desenvolupin els recursos i les aptituds necessàries per entendre i analitzar l’actualitat política i social amb sentit crític, però també des d’una vessant científica.

Aprendrem tècniques quantitatives i qualitatives bàsiques: com fer entrevistes i enquestes, buidar els resultats i interpretar-los, citar correctament, fer focus groups o estudis etnogràfics, tot analitzant casos reals, que a més contribuiran a la sensibilització de l’alumnat en temes de gran rellevància social i alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides. 

Les sessions començaran amb una introducció teòrica a cadascun dels conceptes i finalitzaran amb activitats més lúdiques en les quals l’alumnat participarà adquirint el rol de científics i científiques socials. 

En aquesta línia, desenvoluparan les seves habilitats científiques, en l’àmbit social, tot adquirint competències de participació activa i pensament crític, expressió escrita i oral, estadística bàsica, capacitat de mediació i negociació, sensibilització sobre temes  actuals, i tècniques de recerca que requereixen de valors ètics, i que podran aplicar tant als seus futurs anys d’universitat com als seus treballs de recerca a l’institut. 

Programa  

BLOC 1. Les ciències socials 

 • Què són i quines són? En què es diferencien d’altres ciències? 
 • Com es relacionen les diferents disciplines socials (ciències polítiques, sociologia, economia, dret, humanitats...), i per què és necessària la seva interacció? 

Pràctica. Aprenent a negociar i a compartir coneixement. Joc de rol per millorar les habilitats comunicatives i de negociació, tot adaptant posicionaments en què, potser, no coincidim o ens hi sentim còmodes. La temàtica girarà al voltant d'un tema de rellevància social i actual (per exemple: plataformes d’allotjaments d’ús turístic i el seu impacte gentrificador en la ciutat: pros i contres).

BLOC 2. Com i on cercar informació 

 • Recursos bibliogràfics a l’abast 
 • Cercadors i paraules clau. Els biaixos de gènere en les publicacions científiques 
 • Com citar correctament. Per què és important fer-ho? 

Exercici. Els alumnes hauran de portar un treball fet a l’escola prèviament, com a exemple, i en grups revisarem la presència de citacions i si hi apareixen correctament. Posarem en pràctica la cerca de fonts d’informació i com referenciar-les.

BLOC 3. Introducció a la metodologia en les ciències socials

 • Tècniques quantitatives i qualitatives. Aproximacions teòriques
 • Experiments socials: grup de control i grup de tractament
 • Diagnosi de la situació de partida. Resultats versus impactes 
 • Com fer una enquesta (paràmetres, contingut...) i quan utilitzar-la 
 • Buidatge dels resultats (Excel) i anàlisi, validació i interpretació de les dades mitjançant tècniques estadístiques bàsiques (moda, mitjana...) 

Pràctica. Validació de l’escala UCLA de solitud no desitjada en persones grans i anàlisi dels resultats individualment. Quin nivell de solitud mostren les persones enquestades? Què ens diuen les xifres? 

BLOC 4. La ciència també és qualitativa 

 • Per què necessitem tècniques qualitatives? Què ens aporten? 
 • Revisió de tipologies d’entrevistes 
 • Altres recursos: focus groups i estudis etnogràfics

Pràctica. Revisió de l’escala UCLA de solitud no desitjada en persones grans. Les tècniques qualitatives ens mostren resultats diferents? Per què?

Exercici. Construint històries de vida a l’aula. Treballarem en el disseny d’un model d’entrevista que ens permeti conèixer les persones que participen en el curs. L’administrarem i n'analitzarem els resultats.

BLOC 5. Consideracions per ser bons científics i científiques socials 

 • Pensament crític 
 • Ètica, confidencialitat i protecció de dades personals
 • Perspectiva de gènere i interseccionalitat 
 • Nous reptes (i noves finestres d’oportunitat): la intel·ligència artificial i el Big Data
 • Entre les ciències socials i les polítiques públiques 

Enquesta final d’avaluació del curs.  

Entrega del certificat d’assistència.  

Professorat  

David Sancho Royo (coordinador del curs) és doctor en Ciència Política. Professor titular i director del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb una àmplia trajectòria acadèmica i professional. També dirigeix diferents programes de màster i de postgrau així com fa recerques en diferents àmbits d’investigació com són les polítiques públiques, la innovació en el sector públic  o les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

Mireia López Álvarez és professora associada i investigadora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, fa la seva tesi doctoral en Ciències Polítiques i Socials, posant el focus en els processos d’intel·ligència artificial en l’administració pública i col·labora amb una entitat del Tercer Sector Social, coordinant projectes de recerca en l’àmbit sociosanitari, especialment de les persones grans en situació de vulnerabilitat.

Professorat

Mireia López Álvarez (prof. associada)

David Sancho (prof. TU)

Places: 25

Destinatarisestudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengües: català i castellà

Dates i horari: del 5 al 9 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Modalitat: presencial

Preu: 110 €

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: