Vés enrere

Videojocs i Intel·ligència Artificial -COMPLET-

Videojocs i Intel·ligència Artificial -COMPLET-

20.02.2020

Imatge inicial

Amb classes teòriques i pràctiques, els alumnes aprendran sobre Python, intel·ligència artificial (IA), usabilitat i accessibilitat, a parlar en públic, arquitectura de software, bones pràctiques, a valorar la feina dels altres, etc.

L’objectiu: crear un joc d’ordinador amb enemics intel·ligents!

Hi haurà tres blocs temàtics: “disseny i storytelling”, “intel·ligència artificial (AI)” i “implementació en Python”. A cada bloc, treballarem diferents algorismes i tècniques de manera que la complexitat s’adapti al nivell de cada alumne.

Programa orientatiu

Dilluns: Introducció al curs

Parlarem sobre els videojocs relacionant-ho amb la programació, la intel·ligència artificial i la seva experiència personal. També farem la primera pràctica guiada en Python.

 • Videojocs

 • Programació

 • Intel·ligència Artificial

 • Presentació dels alumnes

 • Explicació de metodologia

Dimarts: Dissenyar un joc

Després de veure exemples de IAs, parlarem dels conceptes necessaris per crear el nostre videojoc: història, nivells, interfícies, controls, gràfics, accessibilitat, etcètera. 

Per acabar, parlarem del tipus de jocs que podem crear i dissenyarem el nostre joc (complexitat adaptada a cadascú).

 • Intel·ligència artificial (teoria i exemples)

 • Nivells i història

 • Interfícies i accessibilitat

 • Controls

 • Gràfics

Dimecres: Funcions i llibreries

El tercer dia presentarem ràpidament els dissenys i començarem la implementació fent servir funcions, llibreries i codi reutilitzable.

 • Funcions 

 • Llibreries

 • Presentació de les propostes de jocs 

Dijous: Implementació de la IA

Fent servir llibreries, afegirem non-playable characters (NPC) al nostre joc.

 • Intel·ligència artificial (NPC)

 • Implementació en Python d’un joc (amb llibreries)

Divendres: Presentem els nostres jocs!

Gràcies a el codi reutilitzable i a les llibreries, cada alumne haurà creat un joc segons els seus interessos i el seu nivell. Només caldrà terminar uns petits detalls, demanar opinió als altres experts de la classe i presentar-ho!

 • Implementació del joc

 • Peer-review anònim

 • Presentació davant els companys

Professorat

Beatriz Cabrero, docent i investigadora del DTIC de la UPF

 • Grau en Enginyeria en Informàtica (UPF)
 • Màster en Sistemes Intel·ligents Interactius (UPF)
 • Estudiant de doctorat (UPF-GTI)

Sergi Jordà, senior researcher en el Music Technology Group (docent i investigador del DTIC de la UPF)

 • Llicenciatura en Fundamental Physics (UB)
 • Master in Artificial Intelligence (UNED)
 • Advanced Studies Diploma (DEA, UPF)
 • PhD, Digital Lutherie: Crafting Musical Computers For New Musicsʼ Performance and Improvisation (UPF)

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengua: català i castellà

Dates i horari: del 29 de juny al 3 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Modalitat: no presencial

Preu: 110 €

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: