Vés enrere

Estudiar Llengua en el Segle XXI

Estudiar Llengua en el Segle XXI

19.02.2020

Imatge inicial

Aquest curs persegueix que els participants adquireixin competències d'anàlisi lingüística gràcies a la programació i l'ús d'eines informàtiques ara ja comunes en l'activitat quotidiana i en la recerca lingüística. Alhora, s’hi presenta la tecnologia en què estan basades diverses aplicacions informàtiques d’ús habitual que incorporen coneixement lingüístic refinat, com els correctors gramaticals, els traductors automàtics o les eines amb les quals es fan estudis d’opinió. L'aplicació pràctica fa que els alumnes desenvolupin interès per investigar i resoldre problemes lingüístics, alhora que puguin programar a nivell bàsic amb expressions regulars.

Els objectius que es proposa són els següents:

 • Introduir els alumnes en l'ús pràctic dels coneixements lingüístics per utilitzar programes i eines informàtiques que es fan servir en l'estudi lingüístic i en la pràctica de la lingüística aplicada.
 • Aprendre a programar amb el llenguatge d'expressions regulars i a nivell bàsic algunes funcionalitats d'aplicacions conegudes, com ara correcció gramatical de textos, assistents virtuals, aprenentatge de llengües assistit per ordinador o anàlisi d'opinió de textos.
 • Resoldre una pregunta de recerca mitjançant la interacció amb interfícies de consulta de corpus de referència.

Programació d’activitats

Dies

Activitats

Primer dia

Nocions bàsiques d'informàtica per usar les tecnologies del llenguatge

 • Presentació del curs
 • Llengües i llenguatges de programació
 • Pràctica: Preparem-nos l'ordinador

Segon dia

Representació informàtica de la informació textual

 • Codificació binària de caràcters i estandardització de la representació
 • Llenguatges de marques, visualització i codificació
 • Exercici: Fem una pàgina web en HTML

Tercer dia

Processament informàtic de la informació

 • Programes de condició/acció
 • El llenguatge de les expressions regulars i com fer un corrector gramatical per a eines d'aprenentatge de llengües assistit per ordinador
 • Exercici: Fem un corrector gramatical

Quart dia

Tecnologies del llenguatge i les seves aplicacions

 • Eines que saben llengües i lingüística: anotació automàtica de textos
 • Com es fan els xat bots i els assistents virtuals, la traducció automàtica, l'anàlisi de sentiment i mineria d'opinió i la classificació de documents
 • Exercici: Fem equivocar un traductor automàtic

Cinquè dia

Eines per a la recerca lingüística

 • Temes de recerca en lingüística i lingüística aplicada
 • Eines de consulta de corpus lingüístics monolingües i paral·lels
 • Eines per manipular i visualitzar la informació extreta de corpus de textos digitals
 • Exercici: Què s'ha de dir, què es diu?

Professorat

Núria Bel és catedràtica contractada del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, on imparteix classes de tecnologies del llenguatge als graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades i al màster en Lingüística Teòrica i Aplicada. Ha dirigit deu tesis doctorals, més de deu treballs de fi de màster i diferents treballs de fi de grau.

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengua: català i castellà

Dates i horari:del 6 al 10 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Preu: 110 €

Lloc: campus del Poblenou

Aules:

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: