Vés enrere

Política i Comunicació: Arguments, Idees i Discursos

Política i Comunicació: Arguments, Idees i Discursos

06.02.2019

Imatge inicial

Aquest curs pretén oferir eines per analitzar de manera crítica i metòdica el món que ens envolta, centrant-se en la política i la seva dimensió comunicativa. Saber detectar els elements ideològics, retòrics i polítics darrere de cada missatge no és només una habilitat útil per a futurs estudiants universitaris, sinó també un requisit imprescindible per ser un ciutadà crític en comptes d’un consumidor passiu d’informació. És per això que aquest curs vol oferir nocions de comunicació, de lògica, d’argumentació i de llenguatge, no tan sols per poder entendre el nostre entorn, sinó per poder construir els nostres propis arguments de manera sòlida i ordenada, facilitant així un debat positiu i beneficiós per a la societat.

Objectius

 • Fomentar la reflexió sobre els assumptes polítics més presents en la societat, els debats que es generen al seu voltant i la seva dimensió comunicativa.
 • Obtenir eines que permetin analitzar i entendre la lògica, la ideologia i els interessos darrere els missatges polítics que rebem a través dels mitjans de comunicació, els amics, les xarxes socials, etc.
 • Saber construir els nostres propis arguments de manera lògica i ordenada, comunicant-los de manera efectiva i propiciant una deliberació constructiva.

Metodologia

Es combinarà l’exposició de continguts teòrics amb els exercicis pràctics, així com l’anàlisi d’arguments i de discursos en vídeos i textos. Els estudiants també treballaran la construcció dels seus propis arguments i la seva exposició en públic, la refutació d’arguments contraris i l’assoliment de consensos entre posicions enfrontades.

Programa

 1. Argumentació i llenguatge
  • Introducció a l’argumentació. Nocions de lògica formal. Fal·làcies. Valors marc en una conversa. L’Ethos. Estructura i ordre en un discurs. Els Frames.
  • Introducció als límits i als biaixos del llenguatge. Conceptes, connotacions, categoritzacions. Definicions col·loquials, definicions autoritatives i definicions operatives.
  • Les dades i les estadístiques: rellevància, fiabilitat i interpretació.
 2. Analitzar críticament l’argumentació, el discurs i les idees de moviments polítics, partits i institucions
  • La política: què és? Política institucional vs. política informal/col·loquial. La importància de les sobretaules i les converses casuals.
  • La ideologia com a marc de pensament, filtre i drecera cognitiva. Les identitats personals i de grup. La identificació. Brevíssima introducció al comportament polític.
  • Anàlisi política i social: agenda política. Grans debats de les democràcies contemporànies; els eixos d’una qüestió pública contenciosa i els cleavages.
   Saber detectar qüestions falsament contencioses: el bias towards fairness. Com plantejar una qüestió contenciosa de manera destructiva i de manera constructiva.
  • Anàlisi del discurs polític: argumentació i fal·làcies; llenguatge; valors marc; hegemonia cultural. Elitisme i populisme. Demagògia.
 3. Ètica i deontologia
  • Finalitats de la comunicació. Debats competitius vs. constructius. “Charitable interpretations”. Bombolles socials i comunicatives, caixes de ressonància i tolerància.
  • Llibertat d’expressió i els seus límits. Discurs d’odi. El rol comunicatiu i social de la cortesia i l’insult. Les xarxes socials.
 4. Analitzar críticament el quart poder
  • Els mitjans de comunicació: què eren, què son i què seran. El rol dels mitjans de comunicació en una democràcia: formació de l’opinió pública i agenda-setting.
  • Analitzar una peça periodística. Informació vs. opinió. Línia editorial, rellevància informativa i (auto)censura. Context, objectiu i llenguatge emprat.

Professorat

Sergi Lostao és politòleg i professor associat de Ciència Política a la UPF, formador d’oratòria i debat, inclosos diversos equips universitaris i de secundària, en representació de la UPF en competicions de debat.

Adrià Reyes és politòleg i jurista especialitzat en Dret Internacional. Capità, formador i jutge en lligues universitàries i de secundària de debat i oratòria, inclosa la Lliga de Debat de la Xarxa Vives.

Camil Ungureanu és professor agregat de Filosofia Política a la UPF, coordinador del màster en Filosofia Política de la UPF. Les seves àrees d’interès són la filosofia política contemporània, la religió, el dret, la política i l’art, en especial el cinema contemporani i la literatura.

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengua: català

Dates i horari: del 6 al 10 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Preu: 110 €

Modalitat: no presencial

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: