Vés enrere

Paraules, Palabras, Words. Introducció a la Traducció i a la Interpretació

Paraules, Palabras, Words. Introducció a la Traducció i a la Interpretació

06.02.2019

Imatge inicial

Descripció

 • Introduir els alumnes en la pràctica traductora, treballant sobretot amb el català i el castellà.
 • Tractar algunes dificultats que es presenten en diversos tipus de traducció.
 • Presentar alguns recursos de traducció que els estudiants tenen a l’abast gratuïtament.
 • Proposar uns textos de diversos àmbits (literari, audiovisual, publicitari, entre d’altres) per traduir, criticar i debatre.
 • Presentar les diferents modalitats d’interpretació i les seves tècniques: interpretació consecutiva, simultània, mediació social, interpretació d’enllaç.
 • Introduir els alumnes a la llengua de signes catalana (LSC): pràctica i interpretació.

Programa

Dies

Activitats

Primer dia

Presentació ∙

Interpretació

 

 • Presentació del curs
 • Modalitats d’interpretació
 • Requisits i eines de l’intèrpret
 • Comunicació eficaç
 • La veu i la memòria
 • Jocs de paraules: inicials, passaparaula, peus forçats, memorització
 • Pràctiques d’interpretació

Segon dia

Traducció general

 • Exercicis breus de traducció (treball amb cançons, anuncis i fragments de textos periodístics)
 • Identificació de problemes de traducció i anàlisi de casos de males traduccions (calcs i interferències)
 • Presentació de recursos de traducció
 • Resolució de dificultats concretes d’un text mitjançant els recursos presentats

Tercer dia

Traducció literària

 • Traducció de contes i narracions. Traduir una saga: el cas de Harry Potter
 • Anàlisi i identificació de dificultats de traducció de poemes
 • Traducció de fragments d’obres de teatre
 • Traducció de la variació lingüística
 • Traducció dels jocs de paraules

Quart dia

Traducció audiovisual

 • Presentació de les diferències entre una traducció per a doblatge i una traducció per a subtítols
 • Anàlisi i traducció per a doblatge i per a subtítols
 • Introducció a l’eina Subtitle Workshop
 • Anàlisi i traducció de fragments de pel·lícules d’animació
 • Valoració de la política de doblatge

Cinquè dia

Interpretació d’LSC

 

 • Iniciació a la llengua de signes catalana (LSC)
 • Diferències entre la modalitat auditivovocal i la modalitat gestovisual
 • Àmbits de treball de l’intèrpret de llengua de signes
 • Jocs de signes: memòria visual i espacial 
 • Iniciació a la interpretació d’LSC

Professorat

Gemma Barberà
D
octora per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, és professora tenure-track del DTCL, on imparteix classes de llengua de signes catalana als graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades des del 2008. Així mateix, coordina el Centre d’Estudis LSC-UPF Actua. Els seus àmbits d’ensenyament són la lingüística i l’anàlisi del discurs formal de la llengua de signes catalana (LSC), així com també la gramàtica aplicada a la interpretació de les llengües de signes. Ha impartit docència de grau i de postgrau sobre llengua de signes a la Universitat de Girona i a la Universitat de Barcelona, i cursos en escoles d'estiu a la Universitat d'Hamburg (Alemanya), a l’University College London (Regne Unit) i a la Universitat de Tübingen (Alemanya).

Elisenda Bernal
Doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és professora agregada Serra Húnter del DTCL, on imparteix assignatures d’ús comparat català - castellà, tècniques d’expressió oral i correcció de textos dels graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades. També ha impartit en línia a la Universitat Oberta de Catalunya assignatures de llenguatge, expressió i comunicació, i expressió oral i escrita (2006-2012) en el grau de Comunicació.

Francesca Cerdà
És graduada en Traducció i Interpretació, màster en Estudis de Traducció i màster en Ensenyament de Català. Actualment cursa el doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge a la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix classes de fonaments de la traducció i de traducció anglès - català del grau en Traducció i Interpretació. És investigadora predoctoral del grup TRILCAT, que es dedica a l’estudi de la literatura i la cultura catalanes amb relació al contacte entre literatures i el paper dels escriptors i traductors com a mediadors culturals.

David Falguera

És llicenciat en Educació Especial per la Universitat de Lleida i professor de llengua de signes catalana (LSC), amb una àmplia experiència en diferents institucions i associacions. Format com a docent i especialista d’LSC a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra. Actualment imparteix classes d’LSC a Àgils i a l’Escola Oficial d’Idiomes. Col·labora amb el Centre d’Estudis LSC-UPF Actua en l’elaboració de materials didàctics per a l’aprenentatge i l’ensenyament de l’LSC. Persona sorda nativa de l’LSC.

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengua: català i castellà

Dates i horari: del 29 de juny al 3 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Preu: 110 €

Lloc: campus del Poblenou

Aules:

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: