Vés enrere

Participa! Ciutadania Activa i Responsabilitat Social

Participa! Ciutadania Activa i Responsabilitat Social

15.02.2018

Imatge inicial

Descripció

a) Objectius del curs

Un dels principals objectius d’aquest curs és proveir de coneixements bàsics sobre política. És essencial conèixer les bases sobre les quals es fonamenten diferents aspectes del món que ens envolta per poder-hi incidir. A més, no solament s’ha de conèixer la realitat, sinó que cal fer-ne una revisió crítica. És per això que la proposta no només gira al voltant de la provisió de coneixements, sinó que pretén dotar d’esperit crític el públic, no donant res per sabut i mantenint-se sempre en la imparcialitat.

Aquests dos objectius són un dels nuclis centrals amb els quals es vol ajudar a completar l’educació formal d’aquests joves, com també treballar temes polítics per poder desenvolupar una vida política plena. En definitiva, es volen donar les eines necessàries i els conceptes polítics perquè puguin participar activament de la vida política, per canviar així la cultura política de la població. A més, també s’hi voldran treballar els temes següents:

 • Revisar el concepte de política.
 • Analitzar de manera crítica l’entorn polític en el qual ens movem.
 • Pensar sobre què vol dir ser ciutadà.
 • Comprendre què entenem per valors democràtics.
 • Veure quines formes de participació podem exercir per canviar el nostre entorn.
 • Decidir quina implicació política volem tenir.
 • Promoure el pensament crític de l’alumnat.
 • Incentivar la participació activa de tots els participants

Cal esmentar que aquesta proposta s’articula a través dels materials acadèmics construïts a través de la plataforma educativa anomenada Polititza’t. A més, cal remarcar com aquesta proposta ha estat1 subjecta a modificacions amb motiu d’una recerca de millora formativa i docent, gràcies a les conclusions extretes de la participació al Campus Júnior 2018.

b) Competències que s’adquiriran

Les competències principals en els nostres tallers són les de dimensió ciutadana. Concretament, són les tres competències bàsiques que més treballem:

 • Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.
 • Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica.
 • Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.

Més enllà de les competències bàsiques que el Departament d’Educació ens planteja en les matèries socials, creiem que és molt rellevant la capacitat comunicativa de l’alumnat (que sigui capaç d’expressar les seves opinions); la capacitat de reflexió i de visió crítica de la realitat, i la capacitat de treball cooperatiu en grups de diferents mides.

 • Capacitat de treball en grup de diverses mides.
 • Capacitat d’exposició clara de les seves idees.
 • Capacitat d’expressar-se oralment davant de la resta de companys.
 • Incentivar el pensament alternatiu. Que l’alumnat pugui potenciar la seva inventiva i el pensament lateral en la resolució de problemes. Juntament amb l’adquisició de contingut i de formació en ciència política.

Metodologia

La metodologia utilitzada es basa en diferents dinàmiques que persegueixen fer participar els joves a qui va adreçat el curs, així com guiar-los perquè siguin ells mateixos qui, a través de la discussió, acabin formant un pensament crític al voltant de les temàtiques que presentaran els dinamitzadors durant el curs.

Creiem de vital importància aquesta manera de fer, ja que, a través de la posada en conflicte d’idees i de maneres d’actuar que tenim arrelades i a través del plantejament de les contradiccions que trobem en la nostra manera de pensar, és com podem pensar millor (entenem pensar millor com a pensar críticament, creativament i curosament).

Les dinàmiques van acompanyades de petites explicacions, però sobretot de l’aportació dels ponents d’exemples de casos pràctics i de guia en els debats i les activitats proposades.

Finalment, cal tenir en compte que totes les dinàmiques i materials han estat posats en pràctica en altres centres de Catalunya. Un dels aspectes més positius és el bon feedback que hem tingut per part dels mateixos professors i dels alumnes sobre les nostres pràctiques.

Enllacem la nostra pàgina web per poder tenir accés a les nostres experiències prèvies: https://poli- titzat.wordpress.com.

Professorat

Aina Sanosa i Ferro, que és politòloga, especialitzada i interessada en la justícia social, va cursar el màster en Ciutadania i Drets Humans a la Universitat de Barcelona. Arran de la seva militància en una Assemblea Feminista va veure que l’educació era un espai molt important d’incidència; per això, va impulsar juntament amb el Xavier i l’Andreu el projecte de Polititza’t, a més de cursar el màster en Formació del Professorat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Xavier Colomer Teixidor  és politòleg de formació i professor de vocació. El juny del 2017 va acabar el màster en Formació del Professorat i, actualment, regenta una acadèmia de repàs escolar a Vilafant, l’acadèmia Les Forques. També exerceix de professor a l’Institut Abat Oliba de Ripoll. Apassionat pel món del lleure, ha estat monitor de casals d’estiu, cofundador del projecte Polititza’t i té un curs de formació en el Lleure amb Perspectiva de Gènere.

Andreu Paneque Martín és politòleg de formació, apassionat per la dociència i la investigació, motiu pel qual, el 2017, va fer el màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalisme. Actualment està cursant el segon any de doctorat en Ciències Socials (UPF). És professor assistent a la Universitat Pompeu Fabra (ha impartit classes a Introducció a la Ciència Política i en Partits Polítics i Organitzacions d’Interès), com també a la Universitat Internacional de Catalunya (Oratòria i Debat). És membre del grup de recerca Partits i Institucions Polítiques sota la direcció d’Abel Escribà i collaborador de Radio Capital, en el programa SuperMatí. Així mateix, és membre del Grup de l’Observatori de Partits Polítics de Catalunya i cofundador de la plataforma Polititza’t.

Javier Astudillo és actualment professor titular de la Universitat Pompeu Fabra, al Departament de Ciències Polítiques i Socials. Doctor-membre de l’Institut Juan March d’Estudis i Investigacions (Madrid), i “Ad junct Facultat member” del Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill (Estats Units). Llicenciat en Geografia i Història el 1992 a la Universitat Autònoma de Madrid, mestratge en Arts de Ciències Socials a l’Institut Juan March el 1994, i doctor en Ciències Polítiques per la UAM des de 1998. Entre 1998 i 2000 va ser Filbright Scholar al Center for European Studies (Universitat de Harvard). Entre març del 2007 i abril del 2008 el professor Astudillo va ser assessor al Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Programa

En aquest curs es busca tractar aspectes clau (i crítics) de la política contemporània com bé són: l’estat, la participació política, la globalització, el concepte de ciutadania, el feminisme.

La lògica d’aquest curs es basa en tres blocs, dividits per àrees temàtiques. Aquestes, en primer lloc, relacionen aspectes d’àmbit més estatal; en segon lloc, un àmbit més global, i per acabar s’analitzarà i es debatrà sobre conceptes més abstractes, però alhora normatius, com són la ciutadania i els feminismes.

BLOC 1. POLÍTICA I ESTAT

a) Participació política: què és participar? Reflexionarem sobre què podem fer per incidir en la vida política, què es considera participació política i què no. Quins canvis provoca l’aparició de les noves tecnologies.

b) Sistemes electorals: el sistema electoral és clau per entendre la política d’avui en dia degut a la importància de les eleccions en el nostre sistema. Es debatrà sobre la presumpta imparcialitat de les lleis electorals.

c) Funcionament de l’estat: analitzarem el funcionament de les institucions catalanes i espanyoles a diferents nivells. En aquest sentit, s’aposta per analitzar el cas català per fer-ho més proper als joves perquè així se sentin amb més capacitats i fluïdesa per poder dur a terme debats amb fonament.

Novetat! Aquest any, degut a la demanda dels diferents alumnes, es vol introduir una perspectiva2 comparada en l’estudi dels diferents sistemes electorals, el funcionament dels estats aiixí com també els seus partits.

BLOC 2. UN MÓN GLOBAL

a) Globalització i sostenibilitat: en aquesta xerrada utilitzarem la sostenibilitat per introduir els conflictes que ens genera un món global i poder entendre així què implica la globalització. A més, es debatran els efectes i les repercussions que tindria establir un govern global.

b) Unió Europea: mitjançant un joc de rol, farem entendre les problemàtiques que afecten la constitució de la Unió Europea, per quin motiu s’ha arribat al disseny actual i quines crítiques se’n poden fer.

BLOC 3. CULTURA PER LA PAU

a) Ciutadania: qui és ciutadà? Què implica ser-ho? I no ser-ho? Analitzarem les implicacions d’aquest concepte en el context actual.

b) Feminismes: estudiarem moviments feministes, veurem d’on provenen i què és el patriarcat, i reivindicarem el paper de les dones en el canvi social.

2 Es va difondre una enquesta als diferents alumnes per tal de saber quins elements els hagués agradat incloure.

Novetat! En aquest cas, s’aprofundirà molt més en el concepte de ciutadania, i també s’obrirà molt més l’estudi del concepte. En aquest sentit, es vol introduir l’estudi de la gestió de la immigració en termes acadèmics. A més a més i, en aquest cas, una altra vegada com a resposta a la demanda de les estudiants, s’incidirà més en l’estudi dels feminismes, ja sigui  repassant.-ne la cronologia i l’evolució dels moviments, com també de diferents conceptes importants.

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengua: català i castellà

Dates i horari:del 31 d'agost al 4 de setembre, de 9.30 a 14.00 h

Preu: 110 €

Lloc: campus de la Ciutadella

Aules:

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: