Vés enrere

#TRANSVERSAL. La Universitat i Tu [INSCRIPCIÓ FINALITZADA]

#TRANSVERSAL. La Universitat i Tu [INSCRIPCIÓ FINALITZADA]

18.03.2016

Descripció: la proposta s’organitza al voltant de reptes que tenen per objecte oferir a l’estudiant una aproximació per poder conèixer què és la universitat i com s’hi estudia, i ajudar-lo a definir els interessos i les expectatives del seu projecte acadèmic de futur.

L'entorn universitari, el context de campus universitari, es presenta com una referència per al  desenvolupament de nois i noies, en el qual identificar referents significatius com a futurs estudiants universitaris. Tot això a partir d'accions formatives dissenyades per empoderar els destinataris i ampliar les seves expectatives acadèmiques.

El desenvolupament del curs es farà tot connectant de manera lúdica el que suposa aprendre a la universitat, obrir una nova perspectiva i oferir referents als adolescents per tal d’introduir-los en aquelles habilitats i competències pròpies de l'àmbit universitari. S’enfoca tot combinant els aspectes teòrics i pràctics, al voltant de tres eixos competencials: les competències contextuals, informacionals i metodològiques, d’interès també per als seus estudis a secundària. Alhora, els tallers i les activitats proposades permetran als alumnes que hi participin desenvolupar habilitats comunicatives necessàries en un context universitari.

Llengua: català

Dates i horari: del 3 al 7 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Preu: 110 €

Lloc: campus de la Ciutadella

Aula: 40.241


Programa

 • Dia 1. Explorant què és, què hi ha a la Universitat?
 • Dia 2. Tractant informació i coneixement.
 • Dia 3. Fem classe a la universitat.
 • Dia 4. Comença la recerca.
 • Dia 5. Tu, què en penses? Construint futur.

El programa s’orienta a facilitar la detecció i l'avaluació d’expectatives sobre els propis interessos i la construcció de referències de futur:

 • Identificació de les barreres objectives (econòmiques, habilitats, etc.) i subjectives (creences sobre el futur, motivació, prejudicis, etc.) i treball de la pràctica reflexiva.
 • Activitats amb metodologia de modelatge referencial amb experts per facilitar la pròpia identificació d'expectatives presents i futures entre els participants.
 • Activitats orientades a introduir aspectes competencials contextuals, metodològics i informacionals, relació amb l'autodiagnosi de competències presents i de futur competencial.

Altres recursos: https://www.upf.edu/amitu/


Professors

 • Carme Hernández, pedagoga (Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement [CLIK]).
 • Manel Jiménez, director acadèmic del CLIK.
 • Joan Miralles de Imperial, coordinador del màster enSecundària UPF-UOC.
 • Ricard Zapata Barrero, director del Grup de Recerca Interdisciplinari en Immigració (GRITIM-UPF)
 • Gema Rubio Carbonero, del Departament de Ciències Polítiques i Socials.
 • Direcció i personal tècnic del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU): Gemma García, Mònica Sánchez Platero, Noèlia Rivas. Tasques: voluntariat i competències contextuals.
 • Biblioteca - Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI): Montserrat Espinós, Carme Cantos, i Joan Isidre Badell.
 • Pau Solà (Àrea de Docència).

Categories: