Vés enrere

Parla en Públic i Convenç la Teva Audiència (#habilitats personals, #humanitats)

Parla en Públic i Convenç la Teva Audiència (#habilitats personals, #humanitats)

07.03.2016

 

Inscripcions: escriu a [email protected]

Descripció

Vols aprendre a parlar en públic amb confiança i seguretat? Vols aprendre tècniques d’argumentació i construcció del discurs per convèncer la teva audiència? Aquest curs és la resposta. Hi podràs desenvolupar la teva competència oral en públic, amb bona part de les classes destinades a exercicis i amb un espai per a explicacions sobre l’estructura dels discursos i els recursos de l’oratòria.

Participaràs en diverses activitats en parella, en grup i davant del conjunt de la classe. Moltes de les intervencions es faran amb el grup dividit, en aules contigües i amb diversos docents, per permetre una atenció més personal. Hi haurà enregistraments individuals en vídeo i una avaluació formativa conjunta de cada intervenció per part del grup de companys i del professor.

Objectius

  1. Conèixer i reflexionar sobre els recursos lingüístics i retòrics, expositius i argumentatius, que intervenen en la competència comunicativa oral formal en públic.
  2. Fer pràctiques programades de diversos tipus de discursos orals per aplicar-hi les tècniques apreses, adquirir-hi desimboltura i experiència i, alhora, augmentar el grau personal d'autoestima i seguretat davant d'un auditori.
  3. Analitzar i avaluar conjuntament les pròpies intervencions orals per adquirir consciència dels punts forts d'un mateix que cal potenciar i dels punts febles que cal millorar.

 

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà

Places: 25

Llengua: català

Dates i horari: del 2 al 6 de setembre, de 9.30 a 14.00 h.

Preu: 110 €

Lloc: campus de la Ciutadella 

Aula: 20.057

Programa

  • L'estructuració del discurs. Fórmules d'inici i de final. La captatio benevolentiae. El desenvolupament del contingut. La recapitulació. Tipus de conclusions. La imatge i l'estil de l'emissor i el grau de formalitat.
  • L'argumentació i les figures retòriques. Tipus d'arguments: autoritat, model, benefici, demostració, analogia, incompatibilitat, etc. Les fal·làcies: ad hominem, ad populum, ad verecundiam, ad fidelitatem, etc. La citació, l'exemple i l'anècdota.
  • La persuasió per la veu. El silenci. La psicologia de la intervenció en públic (seguretat i autoestima). El gest: la comunicació no verbal. Escenari i audiència, situació en l'espai, posició corporal, gestualitat, mirada, expressió facial i aparença física.
  • La preparació i la memorització. La improvisació. L'elaboració i l'ús del guió.
  • Els elements tecnològics de suport: pantalla, fotocòpies, micròfon, vídeo, presentacions en PowerPoint i afins.

Avaluació

Assistència obligatòria i superació de tots els exercicis i pràctiques individuals i col·lectius realitzats durant el curs.

L’alumne realitzarà diverses improvisacions breus, dues intervencions preparades i participarà en un debat. A més, analitzarà per escrit un discurs famós i també un de propi per fer-se conscient de les seves potencialitats com a orador.

Professors

Josep M. Castellà és professor titular de Filologia Catalana (perfil Anàlisi del Discurs) del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Imparteix classes de Lingüística, Anàlisi del Discurs, Escriptura Acadèmica i Didàctica de la Llengua Oral, i desenvolupa la seva recerca en lingüística aplicada. Ha publicat diversos llibres en relació amb la llengua oral formal en públic: Didàctica de la llengua oral formal (2002, col·lectiu), Oralitat i escriptura: dues cares de la complexitat en el llenguatge (2004), Entendre('s) a classe. Les estratègies comunicatives dels docents ben valorats (2007, col·lectiu), 10 idees clau per ensenyar la competència oral. Ensenyar a parlar en públic (2014, amb Montserrat Vilà Santasusana) i Els secrets de parlar en públic. Guia per a professionals (2016, amb Mariona Casas i Montserrat Vilà, i la col·laboració de Josep-Vicenç Mestre).

Josep-Vicenç Mestre Nogué és graduat en Humanitats, graduat en Ciències Polítiques, màster en Història del Món per la UPF, i Tècnic Superior d’Esport. Actualment és doctorant en Història, oratòria i ideologia política, a la mateixa Universitat Pompeu Fabra. Ha impartit el curs Oratòria: una eina transversal a la UPF (2017), el curs Parlar en Públic. Oratòria i Argumentació  a la UPF (Cursos d'Estiu UPF 2012, 2013 i 2014) i Parla en Públic i Convenç la Teva Audiència a la UPF (Campus Júnior UPF 2015, 2016 i 2017), en col·laboració amb Josep M. Castellà. També ha impartit cursos d'oratòria al Parlament de Catalunya a la Setmana del Parlament Universitari (2014, 2015, 2016 i 2017), al Màster de Protocol de la URL (2017), en un projecte d’integració social al Centre Penitenciari de Brians 2 (2015), en un projecte a la Fundació Catalana  Síndrome de Down (2017) i en d’altres cursos d’oratòria al Tecnocampus de Mataró.

Ha format part de l'equip guanyador de la VIII Lliga de Debat Interuniversitari de la Xarxa Vives 2012, de la Lliga Interna de la UPF 2013, i de la Lliga Joves a Debat 2013 a la JCI, amb menció de millor orador. Ha participat en el grup Oraula, impulsat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i dirigit a experimentar i promoure l'ensenyament del discurs oral formal en públic en el sistema educatiu català. Ha col·laborat en la preparació del llibre Els secrets de parlar en públic. Guia per a professionals (2016, amb Mariona Casas, Josep M. Castellà i Montserrat Vilà). També ha publicat diversos articles acadèmics com “Les lligues de debat” (2016) a Textos de l’editorial Graó.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: