Vés enrere

Paraules, Palabras, Words. Introducció a la Traducció i a la Interpretació (#traducció) - INSCRIPCIÓ TANCADA

Paraules, Palabras, Words. Introducció a la Traducció i a la Interpretació (#traducció) - INSCRIPCIÓ TANCADA

06.02.2019

 

Objectius

Inscripció tancada

 • Introduir els alumnes en la pràctica traductora, treballant sobretot amb el català i el castellà.
 • Tractar algunes dificultats que es presenten en diversos tipus de traducció.
 • Presentar alguns recursos de traducció que els estudiants tenen a l’abast gratuïtament.
 • Proposar uns textos de diversos àmbits (literari, audiovisual, publicitari, entre d’altres) per traduir, criticar i debatre.
 • Presentar les diferents modalitats d’interpretació i les seves tècniques: interpretació consecutiva, simultània, mediació social, interpretació d’enllaç.
 • Introduir els alumnes a la llengua de signes catalana i la seva interpretació.

 

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà

Places: 25

Llengües: català, castellà i llengua de signes catalana

Dates i horari: de l'1 al 5 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Preu: 110 €

Lloc: campus del Poblenou

Aules: 52.113

 

Programació d’activitats

Dies

Activitats

Dia 1: presentació

 • Presentació del curs.
 • Exercicis breus de traducció (treball amb cançons, anuncis i fragments de textos periodístics).
 • Identificació de problemes de traducció i anàlisi de casos de males traduccions (calcs i interferències).
 • Presentació de recursos de traducció.
 • Resolució de dificultats concretes d’un text mitjançant els recursos presentats.

Dia 2: traducció literària

 • Traducció de contes i narracions. Traduir una saga: el cas de Harry Potter.
 • Anàlisi i identificació de dificultats de traducció de poemes.
 • Traducció de fragments d’obres de teatre.
 • Traducció de la variació lingüística.
 • Traducció dels jocs de paraules.

Dia 3: traducció audiovisual

 • Presentació de les diferències entre una traducció per a doblatge i una traducció per a subtítols.
 • Anàlisi i traducció per a doblatge i per a subtítols.
 • Introducció a l’eina Subtitle Workshop.
 • Anàlisi i traducció de fragments de pel·lícules d’animació.
 • Valoració de la política de doblatge.

Dia 4: interpretació

 • Modalitats d’interpretació.
 • Requisits i eines de l’intèrpret.
 • Comunicació eficaç.
 • La veu i la memòria.
 • Jocs de paraules: inicials, passaparaula, peus forçats, memorització.
 • Pràctiques d’interpretació.

Dia 5: interpretació de la LSC

 • Interpretació de la llengua de signes catalana.
 • Diferències entre la modalitat auditivovocal i la modalitat gestovisual.
 • Àmbits de treball de l’intèrpret de llengua de signes.
 • Jocs de signes: memòria visual i espacial.
 • Interpretació de contes signats.

 

Professores

Delfina Aliaga, professora associada del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL) de la UPF, on imparteix classes de llengua de signes catalana als graus en Traducció i Interpretació, i Llengües Aplicades. Té llarga experiència en tècniques pedagògiques per a l’ensenyament de la llengua de signes. És investigadora del grup LSC Lab, que es dedica a la recerca teòrica i aplicada de la llengua de signes. Ha publicat diversos articles sobre característiques de la llengua de signes catalana i sobre barreres de comunicació entre els estudiants sords.

Gemma Barberà, doctora per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, és professora tenure-track del DTCL, on imparteix classes de llengua de signes catalana als graus en Traducció i Interpretació, i Llengües Aplicades des del 2008. La seva recerca se centra en les localitzacions espacials en llengua de signes catalana, la seva relació amb el significat, així com el lloc que ocupen a la gramàtica de la llengua. Ha treballat a la Universitat de París VIII en un projecte tipològic sobre referència impersonal.

Elisenda Bernal, doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, és professora lectora del DTCL, on imparteix assignatures d’ús comparat català-castellà, tècniques d’expressió oral i correcció de textos dels graus en Traducció i Interpretació, i Llengües Aplicades. En línia, també ha impartit assignatures de llenguatge, expressió i comunicació, i expressió oral i escrita (2006-2012) en el grau en Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.

Francesca Cerdà, graduada en Traducció i Interpretació i màster en Estudis de Traducció. Actualment, cursa un màster d’Ensenyament de Català a la Universitat de Barcelona i un doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge a la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix classes de fonaments de la traducció i de traducció anglès-català del grau en Traducció i Interpretació. És investigadora predoctoral del grup TRILCAT, que es dedica a l’estudi de la literatura i la cultura catalanes amb relació al contacte entre literatures i el paper dels escriptors i traductors com a mediadors culturals.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: