Vés enrere

Participa! Ciutadania Activa i Responsabilitat Social (#ciències polítiques, #compromís social) - INSCRIPCIÓ TANCADA

Participa! Ciutadania Activa i Responsabilitat Social (#ciències polítiques, #compromís social) - INSCRIPCIÓ TANCADA

15.02.2018

 

Descripció

Inscripció tancada

a) Objectius del curs

Participa! Ciutadania Activa i Responsabilitat Social

Un dels principals objectius d’aquest curs és proveir de coneixements bàsics sobre la política. És essencial conèixer les bases dels diferents aspectes del món que ens envolta per poder incidir-hi. A més, no solament s’ha de conèixer la realitat, sinó que cal una revisió crítica d’aquesta. És per això que la proposta no només gira al voltant de la provisió de coneixements, sinó que pretén dotar d’esperit crític el públic, no donant res per sabut i mantenint-se sempre en la imparcialitat.

Aquests dos objectius són un dels nuclis centrals amb els quals es vol ajudar a completar l’educació formal dels joves participants, així com també treballar temes polítics per poder desenvolupar una vida política plena. En definitiva, se’ls volen donar les eines necessàries i els conceptes polítics clau perquè puguin participar activament de la vida política, tot canviant així la cultura política de la població. A més, també es voldran treballar conceptes com:

 • Revisar el concepte de política
 • Analitzar críticament l’entorn polític en el qual ens movem
 • Pensar sobre què vol dir ser ciutadà
 • Comprendre què entenem per valors democràtics
 • Veure quines maneres de participació podem exercir per canviar el nostre entorn
 • Decidir quina implicació política volem tenir
 • Promoure el pensament crític de l’alumnat
 • Incentivar la participació activa de tots els participants

 

Cal esmentar com s’articula aquesta proposta a través dels materials acadèmics construïts a través de la plataforma educativa anomenada Polititza’t[1]. A més, s’ha de remarcar que aquesta proposta ha estat subjecta a modificacions amb motiu d’una recerca de millora formativa i docent, gràcies a les conclusions extretes de la participació al Campus Júnior 2018.

 

b) Competències que s’adquiriran

Les competències principals en els nostres tallers són les de dimensió ciutadana. Concretament, són les tres competències bàsiques que més treballem:

 • Competència 1. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.
 • Competència 2. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica.
 • Competència 3. Pronunciar-se sobre la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones, i comprometre-s’hi.

Més enllà de les competències bàsiques que el Departament d’Educació ens planteja en les matèries socials, creiem que és molt rellevant la capacitat comunicativa de l’alumnat (que sigui capaç d’expressar les seves opinions); la capacitat de reflexió i de visió crítica de la realitat, i la capacitat de treball cooperatiu en grups de diferents mides.

 • Capacitat de treball en grups de diverses mides.
 • Capacitat d’exposició de forma clara de les seves idees.
 • Capacitat d’expressar-se oralment davant de la resta de companys.
 • Incentivar el pensament alternatiu. Que l’alumnat pugui potenciar la seva inventiva i el pensament lateral en la resolució de problemes. Juntament amb l’adquisició de contingut i de formació en ciència política.

 

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà

Places: 25

Llengua: català i castellà

Dates i horari: del 2 al 6 de setembre, de 9.30 a 14.00 h

Preu: 110 €

Lloc: campus de la Ciutadella 

Aules: 40.041

 

Metodologia

La metodologia utilitzada es basa en diferents dinàmiques que persegueixen fer participar els joves a qui va adreçat el curs, així com guiar-los perquè siguin ells mateixos qui, a través de la discussió, acabin formant-se un pensament crític al voltant de les temàtiques que presentaran els dinamitzadors durant el curs. Creiem de vital importància aquest enfocament, ja que a través de la posada en conflicte d’idees i maneres de fer que tenim arrelades i a través del plantejament de les contradiccions que trobem en la nostra manera de pensar, és com podem pensar millor (entenem “pensar millor” com a pensar críticament, creativament i curosament).

Les dinàmiques van acompanyades de petites explicacions, però sobretot de l’aportació dels ponents amb exemples de casos pràctics i de la guia en els debats i les activitats proposades.

S’ha de comentar finalment, que totes les dinàmiques i materials han estat posats en pràctica en altres centres de Catalunya. Un dels aspectes més positius és el bon feedback que hem tingut per part dels mateixos professors i alumnes sobre les nostres pràctiques.

Enllacem la nostra pàgina web perquè pugueu accedir a les nostres experiències prèvies: https://polititzat.wordpress.com

 

Programa

En aquest curs es tractaran aspectes clau (i crítics) de la política contemporània, com ara l’Estat, la participació política, la globalització, el concepte de ciutadania, el feminisme.

La lògica d’aquest curs es basa en tres blocs, dividits per àrees temàtiques. En primer lloc, relació dels aspectes d’àmbit més estatal; en segon lloc, d’àmbit més global, i,  per acabar, anàlisi i debat sobre conceptes més abstractes, però alhora normatius, com són la ciutadania i els feminismes.

 

BLOC 1. POLÍTICA I ESTAT

a) Participació política: què és participar? Reflexionarem sobre què podem fer per incidir en la vida política, què es considera participació política i què no. Quins canvis provoca l’aparició de les noves tecnologies.

b) Sistemes electorals: el sistema electoral és clau per entendre la política d’avui en dia, degut a la importància de les eleccions en el nostre sistema. Es debatrà sobre la presumpta imparcialitat de les lleis electorals.

c) Funcionament de l’Estat: analitzarem el funcionament de les institucions catalanes i espanyoles a diferents nivells. En aquest sentit, s’aposta per analitzar el cas català per fer-lo més proper als joves, perquè així se sentin amb més capacitat i fluïdesa per poder dur a terme debats amb fonament. 

 

Novetat! Aquest any, degut a la demanda dels diferents alumnes[2], es vol introduir una perspectiva comparada en l’estudi dels diferents sistemes electorals, el funcionament dels estats, així com també dels seus partits.

 

BLOC 2. UN MÓN GLOBAL

a) Globalització i sostenibilitat: en aquest punt utilitzarem la sostenibilitat per introduir els conflictes que ens generen en un món global i poder entendre així què implica la globalització. A més, es debatran els efectes i les repercussions que tindria establir un govern global.

b) Unió Europea: mitjançant un joc de rol, farem entendre les problemàtiques que afecten la constitució de la Unió Europea, per quin motiu s’ha arribat al disseny actual i quines crítiques se’n poden fer.

 

BLOC 3. CULTURA PER LA PAU

a) Ciutadania: qui és ciutadà? Què implica ser-ho? I no ser-ho? Analitzarem les implicacions d’aquest concepte en el context actual.

b) Feminismes: estudiarem moviments feministes, veurem d’on provenen i què és el patriarcat, i reivindicarem el paper de les dones en el canvi social.

 

Professorat

Aina Sanosa i Ferro

L’Aina és politòloga, especialitzada i interessada en la justicia social, va cursar el màster en Ciutadania i Drets Humans a la Universitat de Barcelona. Arran de la seva militància en una assemblea feminista va adonar-se que l’educació era un espai molt gran d’incidència, i va impulsar juntament amb el Xavier i l’Andreu el projecte de Polititza’t, a més de cursar el màster en Formació de Professorat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Xavier Colomer Teixidor

En Xavier és politòleg de formació i professor de vocació. El juny del 2017 va acabar el màster en Formació de Professorat i actualment regenta una acadèmia de repàs escolar a Vilafant, l’Acadèmia les Forques. També exercita de professor a l’Institut Abat Oliba de Ripoll. Apassionat pel món del lleure, ha estat monitor de casals d’estiu i és cofundador del projecte Polititza’t i té un curs de formació en el Lleure en Perspectiva de Gènere.

Andreu Paneque Martín

L’Andreu és politòleg de formació i un apassionat per la docència i la investigació, motiu pel qual, el 2017, va cursar el màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalisme. Actualment està al segon any del doctorat en Ciències Socials (UPF) i és professor assistent a la Universitat Pompeu Fabra (ha impartit classes a Introducció a la Ciència Política i en Partits Polítics i Organitzacions d’Interès), així com professor a la Universitat Internacional de Catalunya (Oratòria i Debat). És membre del grup de recerca Partits i Institucions Polítiques, sota la direcció d’Abel Escribà. Col·laborador de Radio Capital, en el programa SuperMatí. Membre del grup de l’Observatori de Partits Polítics de Catalunya i cofundador de la plataforma Polititza’t.

Javier Astudillo Ruiz

Actualment, és professor titular del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Doctor-membre de l’Institut Juan March d’Estudis i Investigacions (Madrid), i adjunct faculty member del Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill (Estats Units). Llicenciat en Geografia i Història el 1992 a la Universitat Autònoma de Madrid, mestratge en Arts de Ciències Socials a l’Institut Juan March el 1994, i doctor en Ciències Polítiques per la UAM des de 1998. Entre 1998 i 2000 va ser Fulbright Scholar al Center for European Studies (Universitat de Harvard). Entre març del 2007 i abril del 2008 el professor Astudillo va ser assessor al Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

 

 

[1] L’organització creada per tres dels integrants del grup de professors neix com a eina per ajudar a completar l’educació formal de moltes persones que no han treballat temes polítics en la seva formació i que estan mancades d’aquests coneixements per poder desenvolupar una vida política plena.

[2] Es va difondre una enquesta entre els diferents alumnes per tal de saber quins elements els hagués agradat incloure-hi.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: