Vés enrere Psicofarmacologia: Bases Neurocientífiques i Aplicacions Pràctiques -COMPLET-

Psicofarmacologia: Bases Neurocientífiques i Aplicacions Pràctiques -COMPLET-

18.02.2020

Imatge inicial

L’objectiu d’aquest curs és conèixer els fonaments essencials de la psicofarmacologia des d’una perspectiva neurobiològica. Es pretén que l’alumne conegui el funcionament dels psicofàrmacs, que n'entengui el mecanisme d’acció, que distingeixi entre els efectes terapèutics i els efectes secundaris, que conegui les principals drogues objecte d’abús, que sàpiga el potencial addictiu i neurotòxic d’alguns psicofàrmacs i que conegui els tractaments actuals contra l'addicció a les drogues.

El curs pretén proporcionar els coneixements necessaris per entendre el funcionament del cervell en salut i malaltia. Això inclourà l’estudi de la neurona i la seva fisiologia neuroquímica. Al final d’aquest curs, l’alumne obtindrà valuosos coneixements de psicofarmacologia i neurociència útils per a la vida diària.

Programa

El curs tractarà els mecanismes neurobiològics i el tractament de malalties psiquiàtriques com l’esquizofrènia, la depressió, l’ansietat i l’addicció. Per això, per poder comprendre el substrat neurobiològic del comportament i els processos mentals, és necessari conèixer els components i el funcionament del sistema nerviós. El curs, doncs, pretén proporcionar els coneixements necessaris per entendre el funcionament del cervell en salut i en malaltia.

Bibliografia

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM‐5. (5a. ed.). Washington, DC, 2013.
Carlson NR. Physiology of Behavior, 11a. ed. Pearson, 2013.

Professors

Elena Martín García és professora agregada a la UAB i investigadora sènior al Laboratori de Neurofarmacologia de la UPF.

Rafael Maldonado López és catedràtic d’universitat del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la UPF.

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengües: català i castellà

Dates i horari: del 8 al 12 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Lloc: campus del Mar

Preu: 110 €

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact