Vés enrere Parla en Públic i Convenç la Teva Audiència

Parla en Públic i Convenç la Teva Audiència

07.03.2016

Imatge inicial

Vols aprendre a parlar en públic i adquirir desimboltura i seguretat davant d'una audiència presencial o en línia? Aquest curs és la resposta. Hi podràs desenvolupar la teva competència oral en públic, amb la major part de les classes destinades a exercicis pràctics d'expressió oral i amb un espai per a explicacions teòriques i anàlisi de discursos cèlebres.

Participaràs en diverses activitats en parella, en grup i davant del conjunt de la classe. Hi haurà enregistraments individuals en vídeo i una avaluació formativa conjunta de cada intervenció per part del grup de companys i dels docents. Per objectivar els aprenentatges, faràs anàlisis escrites de discursos d'oradors experts.

Professorat

Josep M. Castellà Lidon
Josep-Vicenç Mestre Nogué

Objectius

 1. Conèixer i reflexionar sobre els factors lingüístics i retòrics que intervenen en la competència comunicativa oral formal amb públic presencial i no presencial en diverses professions i àmbits socials.
 2. Fer pràctiques programades d'expressió oral per aplicar-hi les tècniques apreses, adquirir-hi desimboltura i experiència i, alhora, augmentar el grau personal d'autoestima i seguretat davant d'un auditori no presencial.
 3. Analitzar i avaluar conjuntament les pròpies intervencions orals en línia i les d'altres companys del grup, per adquirir consciència dels punts forts d'un mateix que cal potenciar i dels punts febles que cal millorar.

Programa

 • La imatge i l'estil de l'orador: parlar com un professor, polític, advocat, empresari, presentador als mitjans, etc. Les finalitats: ensenyar, convèncer, delectar, etc.
 • L'estructura del discurs oral en línia. Fórmules d'inici i de final. La captatio benevolentiae. La recapitulació. Tipus de conclusions.
 • L'argumentació. Tipus d'arguments: autoritat, model, benefici, demostració, analogia, incompatibilitat, etc.
 • Les fal·làcies: ad hominem, ad populum, ad verecundiam, ad fidelitatem, etc. La citació, l'exemple i l'anècdota.
 • La paraula: la persuasió per la veu. Respiració i declamació. Entonació, volum i ritme. El silenci.
 • La psicologia de la intervenció en públic: seguretat i autoestima. La cura de la veu.
 • El gest i la comunicació no verbal en pantalla. Escenari i audiència no presencial, situació en l'enquadrament, posició corporal i perspectiva de la càmera, gestualitat i mirada en pantalla, expressió facial i aparença física.
 • La preparació i la memorització. L'elaboració i l'ús del guió. La improvisació. 
 • Els elements tecnològics de suport: càmera i pantalla, altaveus i micròfon, vídeo, presentacions en PowerPoint i afins.

Avaluació

La participació en les intervencions orals i els debats, amb l’afegit d’alguns escrits sobre oratòria.

Breu currículum dels docents

Josep M. Castellà és professor titular de Filologia Catalana (perfil Anàlisi del Discurs) del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, i degà de la Facultat d’Humanitats. Imparteix classes de Lingüística, Oratòria, Anàlisi del Discurs, Escriptura Acadèmica i Didàctica de la Llengua Oral, i desenvolupa la seva recerca en lingüística aplicada. Ha publicat diversos llibres en relació amb la llengua oral formal en  públic: Didàctica de la llengua oral formal (2002, col·lectiu), Oralitat i escriptura: dues  cares de la complexitat en el llenguatge (2004), Entendre('s) a classe. Les estratègies comunicatives dels docents ben valorats (2007, col·lectiu), 10 idees clau per ensenyar la competència oral. Ensenyar a parlar en públic (2014, amb Montserrat Vilà Santasusana) i Els secrets de parlar en públic. Guia per a professionals (2016, amb Mariona Casas i Montserrat Vilà, i la col·laboració de Josep-Vicenç Mestre).

Josep-Vicenç Mestre Nogué és doctor Cum Laude i premi a la millor tesi doctoral en català per la UPF, on també exerceix com a professor associat. A la mateixa universitat es va graduar en Humanitats i Ciències Polítiques i va cursar-hi el màster en Història del Món. En l’àmbit de la recerca, és membre del Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS) i del Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals (GRENPoC).

Pel que fa a la seva experiència professional, actualment dirigeix la seva pròpia empresa d’Estratègia, Comunicació i Oratòria (ECO). Anteriorment ha estat assessor en acció institucional del vicepresident de la Generalitat; cap del gabinet del conseller d’Economia i Hisenda; cap de Relacions Institucionals del conseller d’Empresa i Coneixement; assessor en comunicació a la presidència del Parlament de Catalunya, i cap del gabinet de la vicepresidència primera del Parlament.

Ha impartit docència a vuit universitats (UPF, UB, URL, UOC, Tecnocampus Mataró, UdL, UIC i CEI), en diversos graus i màsters.

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengua: català

Dates i horari: de l'1 al 5 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Lloc: campus de la Ciutadella

Preu: 110 €

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact