Vés enrere

Parla en Públic i Convenç la teva Audiència Presencial i en Línia

Parla en Públic i Convenç la teva Audiència Presencial i en Línia

07.03.2016

Imatge inicial

Vols aprendre a parlar en públic i adquirir desimboltura i seguretat davant d'una audiència presencial o en línia? Aquest curs és la resposta. Hi podràs desenvolupar la teva competència oral en públic davant la càmera de l’ordinador i de diferents dispositius, amb bona part de les classes destinades a exercicis d'expressió oral i amb un espai per a explicacions teòriques i  anàlisi de discursos cèlebres.

Participaràs en diverses activitats en parella, en grup i davant del conjunt de la classe. Hi haurà enregistraments individuals en vídeo i una avaluació formativa conjunta de cada intervenció per part del grup de companys i dels docents. Per objectivar els aprenentatges, faràs anàlisis escrites de discursos d'oradors experts.

Professorat

Josep M. Castellà 

Objectius

 1. Conèixer i reflexionar sobre els factors lingüístics i retòrics que intervenen en la competència comunicativa oral formal amb públic presencial i no presencial en diverses professions i àmbits socials.
 2. Fer pràctiques programades d'expressió oral per aplicar-hi les tècniques apreses, adquirir-hi desimboltura i experiència i, alhora, augmentar el grau personal d'autoestima i seguretat davant d'un auditori no presencial.
 3. Analitzar i avaluar conjuntament les pròpies intervencions orals en línia i les d'altres companys del grup, per adquirir consciència dels punts forts d'un mateix que cal potenciar i dels punts febles que cal millorar.

Programa

 • La imatge i l'estil de l'orador: parlar com un professor, polític, advocat, empresari, presentador als mitjans, etc. Les finalitats: ensenyar, convèncer, delectar, etc.
 • L'estructura del discurs oral en línia. Fórmules d'inici i de final. La captatio benevolentiae. La recapitulació. Tipus de conclusions.
 • L'argumentació. Tipus d'arguments: autoritat, model, benefici, demostració, analogia, incompatibilitat, etc.
 • Les fal·làcies: ad hominem, ad populum, ad verecundiam, ad fidelitatem, etc. La citació, l'exemple i l'anècdota.
 • La paraula: la persuasió per la veu. Respiració i declamació. Entonació, volum i ritme. El silenci.
 • La psicologia de la intervenció en públic: seguretat i autoestima. La cura de la veu.
 • El gest i la comunicació no verbal en pantalla. Escenari i audiència no presencial, situació en l'enquadrament, posició corporal i perspectiva de la càmera, gestualitat i mirada en pantalla, expressió facial i aparença física.
 • La preparació i la memorització. L'elaboració i l'ús del guió. La improvisació. 
 • Els elements tecnològics de suport: càmera i pantalla, altaveus i micròfon, vídeo, presentacions en PowerPoint i afins.

Avaluació

Assistència obligatòria i superació dels exercicis i les pràctiques individuals i fetes durant el curs.

L’estudiant efectuarà diverses improvisacions breus i dues intervencions preparades. A més, analitzarà per escrit un discurs famós i un de propi per fer-se conscient de les seves potencialitats com a orador.

Breu currículum dels docents

Josep M. Castellà és professor titular de Filologia Catalana (perfil Anàlisi del Discurs) del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i degà de la Facultat  d’Humanitats. Imparteix classes de Lingüística, Oratòria, Anàlisi del Discurs, Escriptura Acadèmica i Didàctica de la Llengua Oral, i desenvolupa la seva recerca en lingüística aplicada. Ha publicat diversos llibres en relació amb la llengua oral formal en  públic: Didàctica de la llengua oral formal (2002, col·lectiu), Oralitat i escriptura: dues  cares de la complexitat en el llenguatge (2004), Entendre('s) a classe. Les estratègies comunicatives dels docents ben valorats (2007, col·lectiu), 10 idees clau per ensenyar la competència oral. Ensenyar a parlar en públic (2014, amb Montserrat Vilà Santasusana) i Els secrets de parlar en públic. Guia per a professionals (2016, amb Mariona Casas i Montserrat Vilà, i la col·laboració de Josep-Vicenç Mestre).

Places: 25

Destinatarisestudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengua: català (les intervencions dels alumnes podran ser en català, en castellà o en anglès)

Dates i horari: del 4 al 8 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Modalitat: presencial

Lloc: Campus de la Ciutadella

Preu: 110 €

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF