Vés enrere Política i Comunicació: Arguments, Idees i Discursos

Política i Comunicació: Arguments, Idees i Discursos

06.02.2019

Imatge inicial

Aquest curs pretén oferir eines per analitzar de manera crítica i metòdica el món que ens envolta, centrant-se en la política i la seva dimensió comunicativa. Saber detectar els elements ideològics, retòrics i polítics darrere de cada missatge no és només una habilitat útil per a futurs estudiants universitaris; sinó també un requisit imprescindible per ser un ciutadà crític en comptes d’un consumidor passiu d’informació. És per això que aquest curs vol oferir nocions de comunicació, de lògica, d’argumentació i de llenguatge, no tan sols per poder entendre el nostre entorn, sinó per poder construir els nostres propis arguments de manera sòlida i ordenada, facilitant així un debat positiu i beneficiós per a la societat.

Objectius

 • Fomentar la reflexió sobre els assumptes polítics més presents en la societat, els debats que es generen al seu voltant i la seva dimensió comunicativa.
 • Obtenir eines que permetin analitzar i entendre la lògica, la ideologia i els interessos darrere els missatges polítics que rebem a través dels mitjans de comunicació, els amics, les xarxes socials, etc.
 • Saber construir els nostres propis arguments de manera lògica i ordenada, comunicant-los de manera efectiva i propiciant una deliberació constructiva.

Metodologia

Es combinarà l’exposició de continguts teòrics amb els exercicis pràctics, així com l’anàlisi d’arguments i de discursos en vídeos i textos. Els estudiants també treballaran (individualment i en equip) la construcció dels seus propis arguments i la seva exposició en públic, la refutació d’arguments contraris i l’assoliment de consensos entre posicions enfrontades.

Programa

 1. Argumentació i llenguatge
  • Introducció a l’argumentació. Nocions de lògica formal. Fal·làcies. Valors marc en una conversa. L’Ethos. Estructura i ordre en un discurs. Els frames.
  • Introducció als límits i als biaixos del llenguatge. Conceptes, connotacions, categoritzacions. Definicions col·loquials, definicions autoritatives i definicions operatives.
  • Les dades i les estadístiques: rellevància, fiabilitat i interpretació.
 2. Analitzar críticament l’argumentació, el discurs i les idees de moviments polítics, partits i institucions
  • La política: què és? Política institucional vs. política informal/col·loquial. La importància de les sobretaules i les converses casuals.
  • La ideologia com a marc de pensament, filtre i drecera cognitiva. Les identitats personals i de grup. La identificació. Brevíssima introducció al comportament polític.
  • Anàlisi política i social: agenda política. Grans debats de les democràcies contemporànies; els eixos d’una qüestió pública contenciosa i els cleavages. Saber detectar qüestions falsament contencioses: el bias towards fairness. Com plantejar una qüestió contenciosa de manera destructiva i de manera constructiva.
  • Anàlisi del discurs polític: argumentació i fal·làcies; llenguatge; valors marc; hegemonia cultural. Elitisme i populisme. Demagògia.
  • El populisme democràtic, la retòrica i l’ús de l’humor en la política.
 3. Ètica i deontologia
  • Finalitats de la comunicació. Debats competitius vs. constructius. “Charitable interpretations”. Bombolles socials i comunicatives, caixes de ressonància i tolerància.
  • Llibertat d’expressió i els seus límits. Discurs d’odi. El rol comunicatiu i social de la cortesia i l’insult. Les xarxes socials.
 4. Analitzar críticament el quart poder
  • Els mitjans de comunicació: què eren, què són i què seran. El rol dels mitjans de comunicació en una democràcia: formació de l’opinió pública i agenda-setting.
  • Analitzar una peça periodística. Informació vs. opinió. Línia editorial, rellevància informativa i (auto)censura. Context, objectiu i llenguatge emprat.

Professorat

Sergi Lostao és docent de secundària, politòleg i professor associat de Ciència Política a la UPF; formador d’oratòria i debat, inclosos diversos equips universitaris i de secundària, en representació de la UPF en competicions de debat.

Adrià Reyes és politòleg i jurista, estudiant de doctorat en Dret Internacional a la UPF. Capità, formador i jutge en lligues universitàries i de secundària de debat i oratòria, inclosa la Lliga de Debat de la Xarxa Vives.

Camil Ungureanu és professor agregat de Filosofia Política a la UPF, coordinador del màster en Filosofia Política de la UPF. Les seves àrees d’interès són la filosofia política contemporània, la religió, el dret, la política i l’art, en especial el cinema contemporani i la literatura.

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengües: català

Dates i horari: del 8 al 12 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Lloc: campus de la Ciutadella

Preu: 110 €

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact