Atrás Fernandez Torner, Ruben

FERNANDEZ TORNER, RUBEN

RUBEN FERNANDEZ TORNER
Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària
Unitat de Gestió i Administració de Medicina i Ciències de la Vida
Àrea de Gestió Econòmica i Professorat