Atrás Es crea la Càtedra UPF sobre Diversitat Social

Es crea la Càtedra UPF sobre Diversitat Social

Finançada per l'Obra Social "la Caixa" i dirigida per la professora Mireia Trenchs, es dedicarà a l'estudi de la diversitat de la societat en la seva globalitat.
27.10.2011

 

diversitat

La UPF i l'Obra Social "La Caixa" van signar recentment un conveni de col·laboració, en virtut del qual es crea la Càtedra UPF sobre Diversitat Social, que permetrà el desenvolupament d'activitats docents i investigadores en aquest àmbit.

La Càtedra, que dirigirà Mireia Trenchs, professora del Departament d'Humanitats de la UPF, té com a missió analitzar la diversitat com a factor i oportunitat per al desenvolupament de la societat.

  Objectius i activitats de la Càtedra

Els principals objectius de la Càtedra, que tindrà la seva seu a l'edifici Born del campus de la Ciutadella, són els següents: estudiar la diversitat de la societat en la seva globalitat i fomentar-ne la gestió com a instrument per a la resolució dels reptes socials; promoure la diversitat com a factor d'innovació social, econòmica i cultural, així com impulsar les bones pràctiques a l'entorn de la seva promoció i protecció.

Altres de les finalitats amb què es posa en marxa aquesta càtedra són promoure els intercanvis de coneixement i d'experiències entre agents de la diversitat; incorporar el món dels negocis en el seu estudi, analitzar noves formes de governança que respectin la diversitat i definir indicadors al seu entorn.

Per tal de portar a terme tots aquests objectius, la Càtedra organitzarà un conjunt d'activitats amb una doble voluntat: d'una banda, generar comunitat de coneixement, a partir de l'establiment d'un fòrum anual internacional de diversitat social, amb la participació d'experts en la matèria; i mitjançant la creació de lligams i interaccions entre persones expertes en la diversitat, en sectors i àmbits diversos (incloent la possible creació d'un consell assessor d'abast internacional).

D'altra banda, la Càtedra vol impulsar activitats de difusió i divulgació, que contemplin accions com ara la potenciació de programes de cooperació internacional en temes de gestió de la diversitat; el disseny de programes de formació;  l'organització de trobades d'experts i la docència de la matèria en estudis de postgrau especialitzats en diversitat social; l'oferta d'un programa de beques i d'estades en la pròpia càtedra o en institucions catalanes, o la col·laboració amb la UNESCO i amb d'altres organismes internacionals i organitzacions civils.

L'Obra Social "la Caixa" farà una aportació de 150.000 euros per cadascun dels dos anys de durada de l'acord (prorrogables a dos més). De la seva banda, la UPF contribuirà al desenvolupament de les diferents activitats que es programin, aportant personal docent i investigador amb experiència qualificada, així com la infraestructura científica, tècnica i administrativa necessària per al seu desenvolupament.

Mireia Trenchs serà la directora acadèmica de la Càtedra

La Fundació UPF serà l'encarregada de la gestió econòmica i administrativa del conveni de creació de la Càtedra, que es dotarà d'una estructura per tal de dirigir i impulsar el desenvolupament del conveni i elaborar el programa d'activitats de col·laboració conjunta.

Mireia Trenchs, professora titular del Departament d'Humanitats i actual degana de la Facultat d'Humanitats de la UPF, serà la directora acadèmica de la Càtedra. Tal i com estableix el conveni com a requisit per ocupar el càrrec, es tracta d'una persona amb un perfil d'experiència i prestigi professional en l'àmbit de la diversitat.

En aquest sentit, la professora Trenchs és la investigadora principal del grup de recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats de la UPF (GREILI). També és membre del grup de recerca consolidat Adquisició de Llengües a la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM). A finals de l'any 2010 va rebre un important ajut del programa RecerCaixa per desenvolupar el projecte "Estudis de cas de la influència del nucli familiar, el procés d'acollida i l'edat d'arribada en la construcció de les actituds i ideologies lingüístiques dels joves llatinoamericans i xinesos a Catalunya".

D'altra banda, el Sr. Josep Lluís Carod-Rovira s'incorporarà a la Càtedra per tal de dissenyar i coordinar les activitats programades. Aportarà la seva experiència i els seus coneixements adquirits especialment durant el seu mandat com a vicepresident de la Generalitat de Catalunya (2006-2010), quan ostentava la competència de les polítiques del Govern en immigració, cooperació i afers religiosos, entre d'altres. L'aprovació del pressupost i dels diferents programes d'actuació, així com el seguiment i avaluació de les diferents accions, anirà a càrrec d'una comissió directiva, formada per representants de la UPF i de l'Obra Social "la Caixa".

 

Multimedia

Categorías:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact