Assignatures i crèdits Assignatures i crèdits

Durant el grau l'estudiant ha de cursar un total de 360 crèdits, repartits com segueix:

 • Assignatures bàsiques: 68 crèdits
 • Assignatures obligatòries: 268 crèdits
 • Programa de mobilitat o assignatures optatives (5è curs): 16 crèdits
 • Treball de fi de grau (6è curs): 10 crèdits

A continuació es detallen les assignatures que corresponen a cada curs:

 

1r curs 1r curs

Primer trimestre

Assignatures bàsiques

 • Introducció a la Universitat i a la Medicina - 6 crèdits (Codi:20400)
  * Matèria: Introducció a la Universitat
 • Anatomia i Embriologia - 7 crèdits (Codi:20398)
  * Matèria: Anatomia i embriologia

Assignatures obligatòries

 • Física per Ciències de la Salut - 5 crèdits (Codi:20407)

Segon trimestre

 

Assignatures bàsiques

 • Bioquímica  I - 6 crèdits (Codi:20397)

       * Matèria: Bioquímica

 • Psicologia -  4 crèdits (Codi: 25469)

       * Matèria: Psicologia

Assignatures obligatòries

 • Medicina Integrada I - 4 crèdits (Codi:20409)
 • Informàtica Biomèdica - 4 crèdits (Codi 20408)

Tercer trimestre

Assignatures bàsiques

 • Biologia Cel·lular- 8 crèdits (Codi:20396)

       * Matèria: Biologia

 • Fisiologia General - 8 crèdits (Codi:20399) 

   * Matèria: Fisiologia              

   

Assignatures obligatòries

 • Pràctiques de Grau I - 4 crèdits (Codi:20410)

2n curs 2n curs

Primer trimestre

Assignatures bàsiques

 • Bioquímica II -  4 crèdits (Codi: 25355)

      * Matèria: Bioquímica

 • Bioquímica III - 4 crèdits (Codi: 25356)

       * Matèria: Bioquímica

 • Bioestadística -  6 crèdits (Cod: 20404)

       * Matèria: Estadística

Assignatures obligatòries

 • Evolució Humana i Salut - 4 crèdits (Codi: 20413)
 • Medicina Integrada II - 4 crèdits (Codi: 20416)

Segon trimestre

 

Assignatures bàsiques

 • Anatomia Humana - 7 crèdits (Codi: 20402)

       * Matèria: Anatomia Humana

 • Fisiologia Humana - 8 crèdits (Codi:20403)

      * Matèria: Fisiologia

Assignatures obligatòries

 • Histologia Humana - 5 crèdits (Codi: 20412) 

Tercer trimestre

Assignatures obligatòries

 • Genètica General -  4 crèdits (Codi: 20411)
 • Biologia del Desenvolupament - 4 crèdits (Codi: 20406)
 • Relació Metge-Malalt i Habilitats Comunicatives - 5 crèdits (Codi: 20414)  
 • Pràctiques de Grau II - 4 crèdits (Codi: 20415)

3r curs 3r curs

Primer trimestre

Assignatures obligatòries

 • Genètica Clínica - 4 crèdits (Codi: 20545)
 • Fisiopatología General - 4 crèdits (Codi: 20546)
 • Anatomia Patològica - 7 crèdits (Codi: 20549)
 • Epidemiologia i Demografia Sanitària - 4 crèdits (Codi: 20544)

 

Segon trimestre

 

Assignatures obligatòries

 • Immunologia - 4 crèdits (Codi: 20543)
 • Microbiologia - 7 crèdits  (Codi: 20548)
 • Farmacologia - 5 crèdits  (Codi: 20552) 
 • Bases dels Procediments Diagnòstics i Terapèutics - 4 crèdits  (Codi: 20551)

Tercer trimestre

Assignatures obligatòries

 • Fisiopatologia Específica i Semiologia  - 8 crèdits (Codi: 20547) 

 • Diagnòstic per la Imatge i la Radioteràpia - 6 crèdits (Codi: 20550)

 • Pràctiques de grau III - 4 crèdits (Codi:20553)

 • Medicina Integrada III - 4 crèdits (Codi: 20554)

 

4rt curs 4rt curs

Primer trimestre

Assignatures obligatòries

 • Patologia Mèdicoquirúrgica I - 10 crèdits (Codi: 20555)
 • Bases de la Cirurgia - 4 crèdits (Codi: 20562)
 • Medicina Integrada IV - 4 crèdits (Codi: 20564)
 • Nutrició Humana - 4 crèdits (Codi: 20563)
Segon trimestre

Visor de contenido web Visor de contenido web

Segon trimestre
Tercer trimestre

20578 Medicina
20579 Cirurgia
20580 Medicina Comunitària

20582 Neurociències: de la ciència bàsica al pacient

Visor de contenido web Visor de contenido web

Primer trimestre

Assignatures obligatòries:

 • Medicina Legal i Toxicologia - 5 crèdits (Codi: 20574) 
 • Farmacologia Clínica - 6 crèdits (Codi: 20576) 

Segon trimestre

Assignatures obligatòries

 • Medicina Preventiva i Salut Pública - 6 crèdits (Codi: 20575) 
 • Bioètica - 4 crèdits (Codi: 20573) 

Tots els trimestres de 6è curs

Assignatures obligatòries:

 • Programa general de rotatori - 35 crèdits (Codi: 20577)
 • Treball de fi de grau - 6 crèdits (Codi: 20585)  

 

* Listado de Materias (Anexo II) en virtut del  octubre, en virtud del qual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.