Adscripcion Adscripcion

REVUELTA DE LA POZA, GEMA

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut - Personal de Suport a la Recerca
Investigación Educativa

+34 933160905
[email protected]
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Personal profile in our Scientific Output Portal (PPC)