Adscripcion Adscripcion

PASQUALI, LORENZO

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Regulatory Genomics

+34 933160821
[email protected]
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Personal profile in our Scientific Output Portal (PPC)