Adscripcion Adscripcion

CARRIÓ LLACH, MARIA MAR

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Investigación Educativa

+34 933160829
[email protected]
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona

OORCID LinkORCID


Personal profile in our Scientific Output Portal (PPC) 

Coordinadora Màster en Secundària