Accés a la xarxa privada virtual (VPN)

L'accés remot amb client VPN (o xarxa privada virtual) és un servei adreçat a usuaris de la comunitat UPF que necessiten accedir a recursos interns des de fora de la Universitat i que han estat prèviament autoritzats.

L'accés a la VPN requereix d'una configuració prèvia. Guia de configuració per a tots els sistemes operatius: