Drets d'autor, plagi i treballs acadèmics

Vols posar una imatge o reproduir un fragment d’un vídeo en el teu treball? Saps què és el plagi? I saps com evitar-ho?

Consulta la informació que t’oferim sobre els drets d’autor que et podrà ser útil per elaborar els teus treballs acadèmics.