Necessites acredidar-te, sol·licitar reconeixement de sexennis o trams de recerca?

Et facilitem la informació i et donem suport  en la valoració de la teva publicació científica per als processos d'avaluació dels organismes que acrediten i avaluen la teva recerca: ANECA, AQU, CNEAI, entre d'altres.