És un servei adreçat especialment als estudiants (però que en pot fer ús tota la comunitat universitària) per resoldre les incidències informàtiques més habituals, com ara:

  • L'accés a la xarxa, la Wi-Fi i Eduroam
  • La configuració del teu ordinador

Aquest servei s'ofereix des de:

  • La Biblioteca/CRAI de la Ciutadella. Al Punt d'Atenció TIC trobaràs:
  • Una persona que t'atendrà al taulell per resoldre els teus dubtes i per ajudar-te a utilitzar els recursos informàtics que la UPF posa al teu abast.
  • Una xarxa Wi-Fi d'autoservei restringida, que no és per navegar per Internet, sinó per permetre la configuració de la Wi-Fi Eduroam. Un cop t’hi connectis, el sistema et permetrà configurar Eduroam al teu dispositiu.
  • La Biblioteca/CRAI del Poblenou. Al Punt d'Atenció TIC trobaràs:
  • Una pantalla interactiva, localitzada a l'entrada de la Biblioteca/CRAI, al davant del taulell. Hi trobaràs les explicacions sobre quines funcionalitats podràs utilitzar, com connectar-te a la xarxa d'autoservei i sobre les novetats que s'hi vagin incorporant.
  • Una xarxa Wi-Fi d'autoservei restringida, que no és per navegar per Internet, sinó per permetre la configuració de la Wi-Fi Eduroam. Un cop t’hi connectis, el sistema et permetrà configurar Eduroam al teu dispositiu.
  • La Biblioteca del Campus Universitari Mar. Al Punt d'Atenció TIC trobaràs:
  • Una persona que t'atendrà al taulell per resoldre els teus dubtes i per ajudar-te a utilitzar els recursos informàtics que la UPF posa al teu abast.