Portal de Producció Científica (PPC)

El PPC conté les publicacions, els ajuts a la recerca, els congressos, les tesis dirigides, els premis, etc., dels investigadors de la UPF dels quals es disposi del seu curriculum vitae.

Objectius del PPC:

  • Ser la principal font de dades de producció científica dels investigadors de la UPF.

  • Proveir les dades dels investigadors de la UPF al Portal de la Recerca de Catalunya i a les pàgines web de la Universitat.

  • Permetre elaborar i gestionar els CV dels investigadors.

  • Oferir a la comunitat acadèmica i a la societat en general informació actualitzada sobre la investigació de la Universitat.

Per incorporar la teva producció al PPC fes-nos arribar el teu CV actualitzat en qualsevol format i llengua fent clic al botó Pregunta'ns, amb la categoria Portal de Producció Científica (PPC).

Per tal d'afegir dades al teu perfil, modificar-les o generar un CV en diferents formats, ho pots fer des de la intranet del PPC