e-Repositori : Repositori Digital de la UPF

L'e-Repositori recull, difon i preserva la producció intel·lectual feta a la UPF. Inclou, entre d'altres, tesis, working papers, articles, dades de recerca, TFG i TFM, presentacions a jornades, seminaris i congressos.